nov
18

Týždeň zdravej výživy

tzv miniNaša škola sa každoročne zapája Týždňa zdravej výživy. Tento rok prebiehal od 12. do 16. novembra a niesol sa mottom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť. Chrumkaj jablko, mrkvičku, budeš mať červeň na líčku. S ovocím a zeleninou, máš dostatok vitamínov. Čokoládu vynechaj, orieškom vždy prednosť daj. Jedz cviklu s kalerábom, každé ráno s čerstvým chlebom. Teraz už vieš, čo urobiť máš, keď zdravé telo chceš mať, musíš sa zdravo stravovať“. To znamená, že sladkosti a sladké pečivo na desiatu sme vymenili za ovocie, oriešky a celozrnné pečivo a na našich triednických hodinách, ale aj hodinách biológie, telesnej výchovy, prírodovedy či prvouky, sme sa zameriavali na zdravé stravovanie, význam pohybu, športovania, otužovania sa i kvalitný a dostatočný spánok. Zároveň sme sa venovali tomu, ako prospešne striedať aktívny pohyb s našou psychickou prácou, teda s učením sa.

Škola sa po prvýkrát zapojili aj do projektu „Viem, čo zjem“. Žiaci 4. ročník a 5. ročníka sa zdravej strave venovali prostredníctvom cvičení v pracovných listoch a na besede s p. Annou Hanusinovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
Šiestaci mali za úlohu napísať báseň, hádanku, poviedku o ovocí a zelenine. Úlohou piatakov bolo nakresliť netradičné druhy ovocia. Najlepšie práce uverejníme v našom školskom časopise Bifľoško. Žiaci 7. ročníka realizovali projekt zameraný mlieko a pre žiakov 8. ročníka bola pripravená beseda na tému zdravá výživa s p. Martinou Jurčovou z Hornozemplínského osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. V rámci besedy sme sa zamerali na význam ovocia a zeleniny v strave človeka, negatívny vplyv cukru na zdravie človeka, význam orechov či na smoothie nápoje ako alternatívu sladkých džúsov. V cvičnej kuchynke sme na ochutnávku pre našich učiteľov a žiakov pripravovali rôzne druhy ovocných šalátov, obložené ovocné misy, ovocné šťavy a zdravé paštéty.
Do Týždňa zdravej výživy sa zapojila aj naša školská jedáleň. V rámci tohto týždňa prevažovala chutne pripravená zelenina, ryby, bulgur, ovocné šťavy, huby, mlieko, syry. V utorok sme mali aj kuchársku špecialitu – fazuľové brownies. Veríme, že sme týmito receptami inšpirovali mnoho našich žiakov a v ich desiatových vrecúškach budú prevádzať už iba zdravé pokrmy, ako jabĺčka, mandarínky, pomaranče a celozrnné pečivo so šalátom, či inou zeleninou.

 • img_20181112_090441
 • img_20181112_090513
 • img_20181112_091326
 • img_20181112_092419
 • img_20181112_093557
 • img_20181112_093606
 • img_20181112_093628
 • img_20181112_093715
 • img_20181112_093756
 • img_20181112_093807
 • img_20181112_093957
 • img_20181112_094518
 • img_20181112_094528
 • img_20181112_094705
 • img_20181112_094825
 • img_20181112_094951
 • img_20181112_095134
 • img_20181112_095226
 • img_20181112_095252
 • img_20181112_095420
 • img_20181112_095821
 • img_20181112_101701
 • img_20181112_101729
 • img_20181112_132910
 • img_20181113_093358
 • img_20181113_103745
 • img_20181113_142053
 • img_20181114_083312
 • img_20181114_095946
 • img_20181114_104241
 • img_20181114_104243_1
 • img_20181114_104338
 • img_20181114_104348
 • img_20181114_104629
 • img_20181114_115948
 • img_20181114_120047
 • img_20181114_120933
 • img_20181114_125455
 • img_20181116_084458
 • img_20181116_084526
 • img_20181116_084607
 • img_20181116_094115
 • img_8442
 • img_8445
 • part_1542364393623

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI