Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

apr
24

Podávanie a podpisovanie prihlášok na stredné školy

info skola

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
schválené Úradom verejného zdravotníctva SR,
vydáva riaditeľstvo ZŠ Sídlisko II tento pokyn na organizáciu podávania a podpisovania prihlášok na stredné školy:

 

1. PRÍPRAVA PRIHLÁŠOK
Zmenu vo výbere strednej školy môžu žiaci končiaci 9. ročník a žiaci, ktorí končia školskú dochádzku v nižšom ročníku vykonať do 30. apríla 2020, skontaktovaním sa s výchovnou poradkyňou, Mgr. Annou Treľovou - email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Po tomto dátume p. výchovná poradkyňa pripraví všetky podklady/prihlášky na podpis riaditeľovi školy, rodičom/zákonným zástupcom a žiakom.

2. ON-LINE REZERVÁCIA TERMÍNU
Žiadame všetkých rodičov/zákonných zástupcov o vytvorenie ON-LINE rezervácie presného termínu a času, na ktorý sa budú môcť objednať spolu so žiakom na podpis prihlášok na stredné školy v termíne od 4. do 7. mája 2020 (v čase od 10.00 h - 12.00 h). Pri vypĺňaní rezervácie do poznámky prosím napíšte meno žiaka a triedu, kvôli lepšej organizácii samotného priebehu podpisovania. ON-LINE rezerváciou šetríme Váš čas a zároveň v tejto mimoriadnej situácii predchádzame zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

  • Rezervacia termínuPresný termín (dátum a čas) si môžu rodičia rezervovať cez túto web-aplikáciu: https://lnk.sk/luE3
UPOZORONENIE - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia (vstup do školy s rúškom, rukavice, vlastné pero, 2-metrové odstupy). Platí to tak pre rodiča, ako aj pre žiaka.

3. REGISTRÁCIA A ODOSLANIE PRIHLÁŠOK
Po skompletizovaní všetkých prihlášok vykonáme potrebné registratúrne činnosti a následne nato, riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 19. mája 2020.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI