apr
24

Podávanie a podpisovanie prihlášok na stredné školy

info skola

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
schválené Úradom verejného zdravotníctva SR,
vydáva riaditeľstvo ZŠ Sídlisko II tento pokyn na organizáciu podávania a podpisovania prihlášok na stredné školy:

 

1. PRÍPRAVA PRIHLÁŠOK
Zmenu vo výbere strednej školy môžu žiaci končiaci 9. ročník a žiaci, ktorí končia školskú dochádzku v nižšom ročníku vykonať do 30. apríla 2020, skontaktovaním sa s výchovnou poradkyňou, Mgr. Annou Treľovou - email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Po tomto dátume p. výchovná poradkyňa pripraví všetky podklady/prihlášky na podpis riaditeľovi školy, rodičom/zákonným zástupcom a žiakom.

2. ON-LINE REZERVÁCIA TERMÍNU
Žiadame všetkých rodičov/zákonných zástupcov o vytvorenie ON-LINE rezervácie presného termínu a času, na ktorý sa budú môcť objednať spolu so žiakom na podpis prihlášok na stredné školy v termíne od 4. do 7. mája 2020 (v čase od 10.00 h - 12.00 h). Pri vypĺňaní rezervácie do poznámky prosím napíšte meno žiaka a triedu, kvôli lepšej organizácii samotného priebehu podpisovania. ON-LINE rezerváciou šetríme Váš čas a zároveň v tejto mimoriadnej situácii predchádzame zhromažďovaniu sa väčšieho počtu ľudí na jednom mieste.

  • Rezervacia termínuPresný termín (dátum a čas) si môžu rodičia rezervovať cez túto web-aplikáciu: https://lnk.sk/luE3
UPOZORONENIE - Vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia (vstup do školy s rúškom, rukavice, vlastné pero, 2-metrové odstupy). Platí to tak pre rodiča, ako aj pre žiaka.

3. REGISTRÁCIA A ODOSLANIE PRIHLÁŠOK
Po skompletizovaní všetkých prihlášok vykonáme potrebné registratúrne činnosti a následne nato, riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 19. mája 2020.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI