okt
04

Exkurzia na Duklu

dukla miniDňa 4.10.2019 sa naši deviataci v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili exkurzie na Duklu. Duklianske bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku sú národné kultúrne pamiatky, venované Karpatsko-duklianskej operácii, ktorá sa odohrala počas 2. svetovej vojny v oblasti Duklianskeho priesmyku a pamiatke tu padlým vojakom. Pri štátnej hranici je postavená na mieste pôvodnej pozorovateľne veliteľa zboru generála L. Svobodu vyhliadková veža. Z rozhľadne postavenej v nadmorskej výške 550 m a vysokej 52 m mali možnosť vidieť duklianske bojisko na poľskej i slovenskej strane a pri pamätníkoch si tichou spomienkou uctiť pamiatku hrdinov, ktorí padli za našu slobodu. V interiéri rozhľadne je inštalovaná lipová ratolesť – symbol slovanskej vzájomnosti.

Po fantastickom výklade sa skupina presunula do Svidníka ku monumentálnemu mramorovému pamätníku Červenej armády a do Vojenského múzea vo Svidníku, kde si žiaci pozreli film a vypočuli zaujímavosti týkajúce sa prvej a druhej svetovej vojny. V roku 1974 bol vytvorený na pravej strane pamätníka v blízkosti vojenského múzea Park bojovej techniky, v ktorom je rozmiestnená vojenská bojová technika používaná v čase Karpatsko-duklianskej operácie. Plní dojmov a nových vedomostí sa žiaci v popoludňajších hodinách vrátili domov.

 • dukla
 • dukla1
 • dukla2
 • dukla3
 • dukla4
 • img_20191004_094342
 • img_20191004_094416
 • img_20191004_094420
 • img_20191004_094425
 • img_20191004_100102
 • img_20191004_102627
 • img_20191004_102633
 • img_20191004_102648
 • img_20191004_103051
 • img_20191004_103053
 • img_20191004_103055
 • img_20191004_103105
 • img_20191004_103239
 • img_20191004_103411
 • img_20191004_103419
 • img_20191004_103454
 • img_20191004_113225
 • img_20191004_113234
 • img_20191004_131624
 • img_20191004_131700
 • img_20191004_131714
 • img_20191004_131731

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI