Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

jan
21

Hlas ŠKD

hlasskd miniPesnička je kľúčik zlatý,
ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse,
srdce srdcu privráva.
Dňa 21.1.2020 sa v malej telocvični niesol spev našich malých spevákov, ktorí sa zúčastnili už VIII. ročníka speváckej súťaže HLAS ŠKD. Súťaž prebiehala pod vedením vychovávateliek Anny Krištovej a Heleny Balogovej, ktorá celú súťaž moderovala a spev detí dopĺňala krátkymi básničkami, ktorými predstavila súťažiacich.

Svoj krásny hlas prišlo predstaviť 24 súťažiacich, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Výkony súťažiacich hodnotila trojčlenná porota v zložení Mgr. Marcela Lukčíková, Mgr. Lívia Sláviková a detský zástupca Noemi Mitríková. Úlohou súťažiacich bolo zaspievať pieseň podľa vlastného výberu. Deti nám predviedli rôznorodé piesne, aj moderné aj ľudové, ale hlavne sme mali možnosť pozorovať mladé talenty, ktoré kvitnú na našej škole. Atmosféra v telocvični bola veľmi príjemná. Traja najlepší v oboch kategóriách dostali diplom a ceny. Ostatným súťažiacim sa odovzdali čestné uznania.

I. kategória: 

1. miesto - Ján Štefanko - Ferari
2. miesto - Sára Uzorášová a Šimon Uzoráš - Každý deň budú vraj Vianoce
3. miesto - Natália Hudáková, Alexandra Hrehová,
                  Nela Kopčová, Soňa Stuláková - A ja taká dzivočka

II. kategória:
1. miesto - Katarína Zajícová - Moje telo
2. miesto - Zuzana Štafanková - Mucha Popleta
3. miesto - Ella Venglovičová - Uspávanka

 • img_3286
 • img_3294
 • img_3295
 • img_3297
 • img_3299
 • img_3300
 • img_3302
 • img_3305
 • img_3307
 • img_3309
 • img_3311
 • img_3314
 • img_3321
 • img_3322
 • img_3324
 • img_3327
 • img_3333
 • img_3336
 • img_3339
 • img_3341
 • img_3347
 • img_3352
 • img_3353
 • img_3358
 • img_3359
 • img_3365
 • img_3379
 • img_3384
 • img_3387

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI