opytajsa2 sutaz
nov
27

I-Bobor 2020

ibobor miniNovember už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu s 55 064 súťažiacimi z 804 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Tento rok sme kvôli pandemickej situácii súťažili online dištančne z domu. Súťažili sme v 4 kategóriách. Z 300 zúčastnených súťažiacich našej školy bolo až 115 úspešných, a to 31 z 1. stupňa a 84 z 2. stupňa. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

Tu sú výsledky tých najlepších: 

Meno

Priezvisko

Trieda

Kategória

Body

Percentil

Diplom

Nina

Demčíková

II.A

Drobci

72

100

diplom

Štefan

Kušnír

II.B

Drobci

69

90

diplom

Adam

Lazor

II.C

Drobci

72

100

diplom

Sandra

Kočišová

II.C

Drobci

52

69

diplom

Gabriel

Vagaský

II.C

Drobci

48

64

diplom

Róbert

Ďurana

II.D

Drobci

60

84

diplom

Alžbeta

Anderková

II.D

Drobci

56

75

diplom

Michaela

Lipkošová

II.D

Drobci

55

70

diplom

Diana

Demčáková

III.A

Drobci

72

100

diplom

Daniel

Mihalčin

III.B

Drobci

72

100

diplom

Filip

Hrubovský

III.B

Drobci

68

89

diplom

Jozef

Veliký

III.C

Drobci

60

84

diplom

Ema

Gedorová

III.C

Drobci

48

64

diplom

Samuel

Serafin

III.C

Drobci

48

64

diplom

Matej

Surdej

III.D

Drobci

72

100

diplom

Emília

Lacká

III.D

Drobci

64

86

diplom

Tamara

Švarná

III.D

Drobci

60

84

diplom

Samuel

Zahorodník

III.D

Drobci

48

64

diplom

Vanesa

Pisarčíková

IV.A

Bobríci

88

88

diplom

Pavol

Radomský

IV.A

Bobríci

64

61

diplom

Richard

Znanec

IV.B

Bobríci

92

91

diplom

Ondrej

Konečný

IV.B

Bobríci

84

83

diplom

Viktória

Čandiková

IV.B

Bobríci

80

78

diplom

Zuzana

Štefanková

IV.B

Bobríci

72

70

diplom

Tiffany

Natafalušiová

IV.B

Bobríci

60

56

diplom

Lea

Lobodášová

IV.C

Bobríci

96

100

diplom

Laura

Pivovarníková

IV.C

Bobríci

84

83

diplom

Richard

Kmec

IV.C

Bobríci

68

65

diplom

Júlia

Maťašová

IV.D

Bobríci

80

78

diplom

Lenka

Lapková

IV.D

Bobríci

76

75

diplom

Ella

Venglovičová

IV.D

Bobríci

72

70

diplom

Noemi

Mitriková

V.A

Bobríci

96

100

diplom

Matúš

Novikmec

V.A

Bobríci

96

100

diplom

Matthias Filip

Popaďák

V.A

Bobríci

96

100

diplom

Adam František

Čalfa

V.A

Bobríci

72

70

diplom

Laura

Dvorčáková

V.A

Bobríci

72

70

diplom

Aleš Jakub

Reichel

V.A

Bobríci

70

65

diplom

Kristína

Kosárová

V.A

Bobríci

68

65

diplom

Viktor

Kóňa

V.B

Bobríci

96

100

diplom

Alex

Vargovič

V.B

Bobríci

96

100

diplom

Martin

Gič

V.B

Bobríci

88

88

diplom

Sofia

Fuňáková

V.B

Bobríci

84

83

diplom

Diana

Mantičová

V.B

Bobríci

84

83

diplom

Monika

Juhasová

V.B

Bobríci

72

70

diplom

Maxim

Košuda

V.B

Bobríci

72

70

diplom

Peter

Slivka

V.B

Bobríci

68

65

diplom

Terézia

Klimkovská

V.B

Bobríci

60

56

diplom

Peter

Počekajla

V.B

Bobríci

60

56

diplom

Dominika

Smoľáková

V.C

Bobríci

96

100

diplom

Lucia

Mišková

V.C

Bobríci

92

91

diplom

Dária

Čandíková

V.C

Bobríci

88

88

diplom

Katarína

Zajícová

V.C

Bobríci

84

83

diplom

Bianka

Lukáčová

V.C

Bobríci

67

61

diplom

Milan

Gešperik

VI.A

Benjamíni

67

93

diplom

Laura

Ravasová

VI.A

Benjamíni

64

93

diplom

Jakub

Pešta

VI.A

Benjamíni

61

90

diplom

Dominika

Petríková

VI.A

Benjamíni

54

80

diplom

Nicola

Sopková

VI.B

Benjamíni

69

96

diplom

Daniel

Roža

VI.B

Benjamíni

65

93

diplom

Ema

Gdovcová

VI.B

Benjamíni

55

80

diplom

Sofia Elisabeth

Gaľová

VI.B

Benjamíni

53

79

diplom

Peter

Gazdík

VI.B

Benjamíni

53

79

diplom

Tamara

Furková

VI.C

Benjamíni

56

83

diplom

Laura

Čandiková

VI.C

Benjamíni

53

79

diplom

Michael

Kozák

VI.D

Benjamíni

55

80

diplom

Alexandra

Gajdošová

VII.A

Benjamíni

63

91

diplom

Sofia

Duhoňová

VII.A

Benjamíni

56

83

diplom

Natália

Keblešová

VII.B

Benjamíni

68

95

diplom

Richard

Vasilko

VII.B

Benjamíni

61

90

diplom

Matej

Lešňanský

VII.B

Benjamíni

57

86

diplom

Adrián

Lešňanský

VII.B

Benjamíni

57

86

diplom

Boris

Lešňanský

VII.B

Benjamíni

57

86

diplom

Stela

Saladiaková

VII.B

Benjamíni

53

78

diplom

Evanna

Lazorová

VII.C

Benjamíni

68

95

diplom

Rastislav

Čandík

VII.D

Benjamíni

73

98

diplom

Simona

Janová

VII.D

Benjamíni

56

83

diplom

Drahoslava

Milá

VIII.A

Kadeti

55

73

diplom

Martina

Kaščáková

VIII.A

Kadeti

51

64

diplom

Erika

Barlová

VIII.B

Kadeti

73

99

diplom

Zuzana

Mičejová

VIII.B

Kadeti

73

99

diplom

Šimon

Havrila

VIII.B

Kadeti

67

94

diplom

Dominik

Hricik

VIII.B

Kadeti

63

89

diplom

Katarína

Krivjančinová

VIII.B

Kadeti

58

79

diplom

Jakub

Klapák

VIII.B

Kadeti

51

63

diplom

Juliána

Tarčinská

VIII.C

Kadeti

67

94

diplom

Adam

Kulík

VIII.C

Kadeti

61

87

diplom

Robert

Hudák

VIII.C

Kadeti

60

83

diplom

Viktor

Vancák

VIII.C

Kadeti

60

83

diplom

Tímea

Szabová

VIII.C

Kadeti

53

67

diplom

Nicolas

Štefanovský

VIII.C

Kadeti

51

63

diplom

Michal

Hatala

IX.A

Kadeti

68

95

diplom

Lucia

Bindasová

IX.A

Kadeti

61

87

diplom

Ondrej Alex

Henkeľ

IX.A

Kadeti

57

79

diplom

Eliáš

Ferčák

IX.A

Kadeti

56

76

diplom

Terézia

Hatalová

IX.A

Kadeti

55

73

diplom

Jana

Duhoňová

IX.A

Kadeti

51

63

diplom

Natália

Šuličová

IX.A

Kadeti

51

63

diplom

Anna

Rozkošová

IX.A

Kadeti

51

60

diplom

Samuel Ján

Sisák

IX.B

Kadeti

73

99

diplom

Ingrid

Tkáčová

IX.B

Kadeti

67

94

diplom

Bianka

Kinčovská

IX.B

Kadeti

63

89

diplom

Andrej

Čandík

IX.B

Kadeti

61

87

diplom

Tadeáš

Česlák

IX.B

Kadeti

61

87

diplom

Michal

Kacvinský

IX.B

Kadeti

55

73

diplom

Matej

Lačný

IX.B

Kadeti

55

73

diplom

Martina

Spustová

IX.B

Kadeti

55

73

diplom

Filip

Šmajda

IX.C

Kadeti

67

94

diplom

Richard

Melniček

IX.C

Kadeti

63

89

diplom

Jakub

Mehaj

IX.C

Kadeti

60

83

diplom

Michal

Vancák

IX.C

Kadeti

60

83

diplom

Ema

Kovaľová

IX.C

Kadeti

57

79

diplom

Eva

Čechová

IX.C

Kadeti

55

73

diplom

Anna

Madurová

IX.C

Kadeti

55

73

diplom

Nina

Mrusková

IX.C

Kadeti

53

69

diplom

Hana

Ferková

IX.C

Kadeti

51

63

diplom

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa informatických úspechov...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI