nov
30

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Tento rok sa na nej zúčastnilo 76 žiakov. Spolu so 77 928 súťažiacimi z 979 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
29

Technici na olympiáde

to miniDňa 29. 11. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A dvojíc, pre žiakov 8. - 9. ročníka a v kategórii B jednotlivci pre žiakov 5. - 7. ročníka. Súťaž pozostávala z teoretickej časti formou testu a praktickej časti. V praktickej časti bolo úlohou súťažiacich zostrojiť výrobok na základe predloženého technického výkresu. V tejto súťaži v kategórii A obsadili žiaci našej školy Martin Kozák (9.C) a Tobias Mikloš (9.C) tretie miesto. V kategórii B sa žiak našej školy Jakub Kmec (7.B) umiestnil na druhom mieste. Všetkým oceneným blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. Žiakov na súťaž pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.

nov
27

Slávici z lavice

slavici miniJubilejný 5. ročník školského kola súťaže v speve populárnych piesní Slávici z lavice mal niekoľko noviniek. Prebiehal v priestoroch veľkej telocvične a niektorých účinkujúcich sprevádzala školská kapela. Rekordný bol aj počet súťažiacich, ktorí prišli zabojovať o titul Slávika z lavice. Bolo ich 19 a súťažili v troch kategóriách. Ich výkony potleskom podporili spolužiaci, učitelia i rodičia. Svojím krásnym spevom všetkým spríjemnili štvrtkové popoludnie.
Výkony hodnotila porota v zložení: Mgr. D. Kráľová, Mgr. D. Kolesárová, Mgr. Z. Mičejová, Mgr. Z. Štefanková.

nov
26

Marínka Somarinka

ms miniPani spisovateľka Marka Staviarska o šibalke Marínke s tetovačkou kotvy na ramene, ktorá sa rozhodne nakrútiť film o námorníkoch.
Jedného dňa, keď sa Marínke Somarinke nepodarí zrealizovať jej sen, stať sa námorníčkou, rozhodne sa o tom aspoň natočiť film. Pomáha jej dedo, scenárista. S kamarátmi Jonášom a Krišpínom, mamkou a tatom, dedom a psom Indym zažívajú vďaka tomu každý deň zaujímavé príhody a dobrodružstvá. Práve cez ne Marínka predstaví celý postup výroby filmu. Nenápadne, vtipne, hrou.
Takto Marínku Somarinku predstavila Marka Staviarska žiakom IV.C triedy v Hornozemplínskej knižnici zaujímavou prezentáciou, čítaním i besedou.

nov
21

HLASUJ ZA NAŠU ŠKOLU A VYHRAJ!

nnl miniMilí žiaci, rodiča a všetci naši priatelia! Práve prebieha online hlasovacia súťaž, v ktorej môžeme ako škola získať skvelo vybavenú počítačovú učebňu v hodnote 7 000 €, no to ani zďaleka nie je všetko. Každý z vás, hlasujúcich, má šancu vyhrať jednu zo skvelých cien. Tak poďte do toho s nami. Pozvite svojich rodičov, priateľov a súrodencov, nezabudnite na strýka, tetu, babku a dedka... Hlasovať môžete všetci na tomto linku: https://nanovylevel.sk/

nov
20

Relaxačná hodina prvákov

relax miniDňa 20.11.2018 navštívili žiaci I.B triedy Spojenú školu na Budovateľskej ulici. Prezreli si budovu školy a zúčastnili sa množstva zaujímavých aktivít, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky. Zábavnou formou spoznávali svet hmyzu a usilovných mravcov: skladali obrázky, hrali pexeso, vyrábali mravčekov, stavali pre nich mravenisko, ochutnávali rôzne plody...
Najväčším zážitkom pre žiakov bol pobyt v špeciálne upravenej relaxačnej miestnosti, v ktorej sa využíva terapia „ SNOEZELEN“. Mali možnosť relaxovať na vodnej posteli a visiacom kresle. Pri farebných svetelných efektoch a hudbe si vypočuli a pozreli rozprávku o lenivom svrčkovi a mravcoch. Pobyt v miestnosti u detí stimuloval nielen zmyslové vnímanie, ale podporoval ich sústredenú pozornosť, odbúraval stres a napätie.

nov
19

Škôlkari na hodine telesnej výchovy

skolkari miniUž niekoľko rokov trvá spolupráca našej školy s MŠ Okulka.
V tomto školskom roku si budúci prváci spolu so žiakmi I.C vyskúšali telesnú výchovu so všetkými, čo k tejto hodine patrí – prezliekanie v šatni, nástupy, povely a hlásenia, rozcvičku a cvičenia v naozajstnej veľkej telocvični. Tá sa im najviac páčila. Lebo škôlkari tiež cvičia, ale nie v telocvični.
Svoju prvú telesnú výchovu vo „veľkej škole“ a vo veľkej telocvični zvládli na výbornú dňa 19.11.2018 a pani učiteľky boli s nimi veľmi spokojné.

nov
18

Týždeň zdravej výživy

tzv miniNaša škola sa každoročne zapája Týždňa zdravej výživy. Tento rok prebiehal od 12. do 16. novembra a niesol sa mottom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť. Chrumkaj jablko, mrkvičku, budeš mať červeň na líčku. S ovocím a zeleninou, máš dostatok vitamínov. Čokoládu vynechaj, orieškom vždy prednosť daj. Jedz cviklu s kalerábom, každé ráno s čerstvým chlebom. Teraz už vieš, čo urobiť máš, keď zdravé telo chceš mať, musíš sa zdravo stravovať“. To znamená, že sladkosti a sladké pečivo na desiatu sme vymenili za ovocie, oriešky a celozrnné pečivo a na našich triednických hodinách, ale aj hodinách biológie, telesnej výchovy, prírodovedy či prvouky, sme sa zameriavali na zdravé stravovanie, význam pohybu, športovania, otužovania sa i kvalitný a dostatočný spánok. Zároveň sme sa venovali tomu, ako prospešne striedať aktívny pohyb s našou psychickou prácou, teda s učením sa.

nov
16

Návšteva múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach a návšteva firmy CHETRA

ml miniDňa 16. novembra 2018 sa žiaci 8.A,B,C našej školy zúčastnili exkurzie v Medzilaborciach. Cieľom cesty bola návšteva múzea Andyho Warhola a firmy CHETRA. Múzeum A. Warhola bolo historicky poučné, zaujímavé. Žiakov zaujali jeho diela, príbeh jeho rodiny, jeho oblečenie a hlavne jeho umelecké diala. Väčšina žiakov bola s návštevou múzea spokojná. Neopísateľný zážitok pre žiakov bola návšteva firmy CHETRA. Žiakov privítal riaditeľ firmy p. Ing. Bubnár, ktorý po krátkom predslove zaviedol žiakov do WELLNESS centra. Nechýbali tu sauny a bazény. Žiakov potom čakala návšteva hlavnej budovy, v ktorej mali možnosť vidieť stroj na rezanie vodným lúčom.

nov
16

PEXESIÁDA

pxs miniAsi sa u nás nenájde nikto, kto by nepoznal alebo dokonca nehral pexeso. Dňa 16.11.2018 sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž s názvom „Pexesiáda“. Jej cieľom bolo preveriť pamäť a pozornosť detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili prváci, ktorých úlohou bolo nájsť čo najviac párov pexesa. Víťazom v tejto kategórií sa stal Daniel Mihalčin, na druhom mieste skončil Jozef Veliký a na treťom sa umiestnila Noemi Dindáková. Do druhej kategórie patrili deti 2., 3. a 4. ročníka, ktorí zasa hľadali trojice, hrali totiž pexetrio. Prvé miesto v druhej kategórií získala Liana Adamová, na druhom mieste sa umiestnila Natália Mandulová a na treťom mieste skončila Vaneska Pisarčíková.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI