nov
19

Škôlkari na hodine telesnej výchovy

skolkari miniUž niekoľko rokov trvá spolupráca našej školy s MŠ Okulka.
V tomto školskom roku si budúci prváci spolu so žiakmi I.C vyskúšali telesnú výchovu so všetkými, čo k tejto hodine patrí – prezliekanie v šatni, nástupy, povely a hlásenia, rozcvičku a cvičenia v naozajstnej veľkej telocvični. Tá sa im najviac páčila. Lebo škôlkari tiež cvičia, ale nie v telocvični.
Svoju prvú telesnú výchovu vo „veľkej škole“ a vo veľkej telocvični zvládli na výbornú dňa 19.11.2018 a pani učiteľky boli s nimi veľmi spokojné.

nov
18

Týždeň zdravej výživy

tzv miniNaša škola sa každoročne zapája Týždňa zdravej výživy. Tento rok prebiehal od 12. do 16. novembra a niesol sa mottom: „Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť. Chrumkaj jablko, mrkvičku, budeš mať červeň na líčku. S ovocím a zeleninou, máš dostatok vitamínov. Čokoládu vynechaj, orieškom vždy prednosť daj. Jedz cviklu s kalerábom, každé ráno s čerstvým chlebom. Teraz už vieš, čo urobiť máš, keď zdravé telo chceš mať, musíš sa zdravo stravovať“. To znamená, že sladkosti a sladké pečivo na desiatu sme vymenili za ovocie, oriešky a celozrnné pečivo a na našich triednických hodinách, ale aj hodinách biológie, telesnej výchovy, prírodovedy či prvouky, sme sa zameriavali na zdravé stravovanie, význam pohybu, športovania, otužovania sa i kvalitný a dostatočný spánok. Zároveň sme sa venovali tomu, ako prospešne striedať aktívny pohyb s našou psychickou prácou, teda s učením sa.

nov
16

Návšteva múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach a návšteva firmy CHETRA

ml miniDňa 16. novembra 2018 sa žiaci 8.A,B,C našej školy zúčastnili exkurzie v Medzilaborciach. Cieľom cesty bola návšteva múzea Andyho Warhola a firmy CHETRA. Múzeum A. Warhola bolo historicky poučné, zaujímavé. Žiakov zaujali jeho diela, príbeh jeho rodiny, jeho oblečenie a hlavne jeho umelecké diala. Väčšina žiakov bola s návštevou múzea spokojná. Neopísateľný zážitok pre žiakov bola návšteva firmy CHETRA. Žiakov privítal riaditeľ firmy p. Ing. Bubnár, ktorý po krátkom predslove zaviedol žiakov do WELLNESS centra. Nechýbali tu sauny a bazény. Žiakov potom čakala návšteva hlavnej budovy, v ktorej mali možnosť vidieť stroj na rezanie vodným lúčom.

nov
16

PEXESIÁDA

pxs miniAsi sa u nás nenájde nikto, kto by nepoznal alebo dokonca nehral pexeso. Dňa 16.11.2018 sa v našom ŠKD uskutočnila súťaž s názvom „Pexesiáda“. Jej cieľom bolo preveriť pamäť a pozornosť detí. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili prváci, ktorých úlohou bolo nájsť čo najviac párov pexesa. Víťazom v tejto kategórií sa stal Daniel Mihalčin, na druhom mieste skončil Jozef Veliký a na treťom sa umiestnila Noemi Dindáková. Do druhej kategórie patrili deti 2., 3. a 4. ročníka, ktorí zasa hľadali trojice, hrali totiž pexetrio. Prvé miesto v druhej kategórií získala Liana Adamová, na druhom mieste sa umiestnila Natália Mandulová a na treťom mieste skončila Vaneska Pisarčíková.

nov
16

Úspechy v umeleckých súťažiach

imatr miniNašu školu navštevuje mnoho nadaných a talentovaných žiakov, o čom svedčia aj prvé tohtoročné úspechy týkajúce sa tvorivej umeleckej činnosti. Dňa 28.9.2018 sa uskutočnilo v Bystřici nad Pernštejnem vyhodnotenie medzinárodnej súťaže Môj domov venovanej 100. výročiu založenia ČSR. Danielka Vargová, žiačka VI. A triedy, ktorú pripravila Mgr. M. Borošová, získala vo svojej kategórii 1. miesto.
26.10.2018 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou boli odmenení malí umelci v súťaži Čítačka s písačkou (práce žiakov hodnotili spisovateľka A. Verešpejová a ilustrátor M. Regitko). V literárnej časti Dominika Mattová, žiačka IX.C pod vedením Mgr. S. Goffovej, zaujala a bola ocenená za svoju rytmizovanú prózu. Vo výtvarnej časti Dominike Čorejovej zo VI. C triedy, ktorú pripravila Mgr. M. Borošová, udelili 2. miesto.

nov
15

Leonardium

leonardium mini15. novembra 2018 absolvovali žiaci VI.C cestu do tvorivej mysle renesančného génia Leonarda da Vinci. Nadácia Aha deti pripravila v Prešove interaktívnu výstavu zameranú na život a dielo tohto veľkého talianskeho umelca, ktorý žil v rokoch 1452 – 1519. Žiaci sa aktívne zapájali do aktivít podľa inštrukcií lektorky výstavy. Stavali samonosný most. Vyskúšali si kladkostroj. Kreslili podľa predlôh umelcových malieb. Riešili úlohy pri dielach Mona Lisa, Posledná večera, Dáma s hranostajom a Vitruviánsky muž. Oboznámili sa s nákresmi prvého bicykla, obrneného auta, padáku, helikoptéry, lietadla, tanku, pušky, plachetnice a lanového mosta. Prezliekali sa do dobového kostýmu. Cestou z výstavy si prezreli pamiatky Prešova. Zastavili sa pri značke - 49. rovnobežka severnej zemepisnej šírky a soche Krista (3 m vysoká kópia sochy z Ria de Janeiro).

nov
13

Druháci v bábkovom divadle

bdk miniDňa 13.11.2018 druháci navštívili bábkové divadlo v Košiciach. S obdivom a nadšením si pozreli rozprávku O Guľkovi Bombuľkovi, ktorú napísala známa spisovateľka Mária Ďuríčková. Vložila do nej nielen krásne myšlienky oslavujúce nezištné priateľstvo a obetavosť, ale naplnila ju aj nežným detským humorom. Vlnený Bombuľko ako červené klbko vyskočil priamo na javisko a deti spoločne s ním prežili všetky dobrodružstvá a zoznámili sa s jeho zvieracími kamarátmi. Okrem krásnej rozprávky slnečné novembrové počasie umožnilo žiakom spoznať aj historické centrum mesta a navštíviť Dóm sv. Alžbety.

nov
12

Je to vo hviezdach...

planet miniV rámci doplnkového vyučovania o vesmíre naši štvrtáci pátrali po neživej prírode a prírodných javoch priamo vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Astronomickou rozprávkou poznávali Slnečnú sústavu a planétu Zem, ktorá je jej súčasťou. Vďaka projektoru planetária žiaci videli oblohu tak ako vyzerá v našej zemepisnej šírke počas zimy a leta. Vďaka odbornému výkladu si doplnili a prehĺbili vedomosti získané na hodinách prírodovedy. Z planetária odchádzali nadšení a obohatení o nezabudnuteľný zážitok.

nov
09

Tretiaci v jazdeckom klube

kone miniV piatok 9. 11. 2018 navštívili žiaci tretieho ročníka Jazdecký klub Grandessa. Pani Oľga Borošová deťom kone predstavila a porozprávala rôzne zaujímavosti. Predviedla im, ako sa o kone treba správne starať, kŕmiť, ošetrovať ich. Kone mohli deti pohladkať, či nakŕmiť mrkvou a jablkom, ktoré si doniesli z domu. Do školy sa tretiaci vrátili nadšení a plní zážitkov.

nov
08

Záložka do knihy spája školy

zdk miniProjekt „Záložka do knihy spája školy“ je v podmienkach našej školy už tradíciou. V tomto školskom roku sa niesol pod názvom ROZPRÁVKY, BÁJKY, POVESTI A PRÍBEHY NEPOZNAJÚ HRANICE. Počas realizácie projektu mali naši žiaci možnosť využiť svoju fantáziu, šikovnosť a kreativitu. Usilovne pracovali počas celého októbra na nových záložkách pre svojich kamarátov. Inšpiráciou boli pre nich najmä rozprávky, v ktorých vždy zvíťazí dobro nad zlom. Výroba záložiek priniesla veľa pekných chvíľ, radosti a zároveň oživila vyučovanie niektorých predmetov. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému všetkých žiakov zaujala. Nadšene vymýšľali, tvorili a realizovali svoje malé dielka.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI