Športoviská ZŠ II Športoviská ZŠ II - upozornenie

feb
06

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniVo štvrtok 28. novembra 2019 sa 42 odvážnych druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Takmer 20 tisíc súťažiacich z celého Slovenska sa pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí patrili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu tešilo 14 žiakov.

feb
05

Technická olympiáda

to1 miniDňa 05.02.2020 sa na Katedre matematiky, fyziky a informatiky Prešovskej univerzity v Prešove konal 10. ročník krajského kola Technickej olympiády. Našu školu reprezentoval v kategórií B žiak VII. A triedy Matej Dutkovič. Olympiáda pozostáva z dvoch častí:
1) Test teoretických vedomostí
2) Praktická výroba výrobku podľa technického výkresu
V konkurencií víťazov obvodových kôl z jednotlivých okresov obsadil 6. miesto.
K jeho peknému umiestneniu mu srdečne blahoželáme. Žiaka na súťaž pripravoval PaedDr. Róbert Ďurana.

feb
04

Ochranárik

V tomto roku sa uskutočnil ochr miniVII. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. Našu školu reprezentoval Richard Vasilko zo 6.B, ktorý v okresnom kole získal prvé miesto a postúpil do národného kola. Jeho práca natoľko zaujala, že obsadil krásne 3. miesto. Richardovi blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

 

 

feb
04

Turnaj vo vybíjanej

lopty miniNaše deti v súčasnosti vo voľnom čase siahajú skôr po vymoženostiach techniky ako po lopte či po rôznorodých zdraviu prospešných športových aktivitách. Aj preto triedne učiteľky štvrtákov pripravili pre svojich zverencov v deň odovzdávania polročného vysvedčenia turnaj vo vybíjanej. Dňa 4.2.2020 sa v školskej telocvični udomácnila správna športovo-súťažná atmosféra. Ozývali sa výkriky nadšenia z úspechu, ale i sklamania z nevydarenej hry, či povzbudivé slová, za ktorými sa skrývali výborné výkony hráčov loptového zápolenia. Všetkým žiakom – v hľadisku i v ihrisku - patrí veľká pochvala za spontánne a oduševnené výkony, ktoré spríjemnili atmosféru vyhodnotenia polročnej práce v škole. Tentoraz sa najlepšie darilo deťom zo IV.A, ktorí sa stali víťazmi turnaja, IV.C si vybojovala 2. miesto a IV. B trieda obsadila 3. priečku. Srdečne blahoželáme!

feb
01

Ples školy

ples miniV sobotu 1.2.2020 sa v priestoroch krásne vyzdobenej školskej jedálne konal už 16. reprezentačný ples školy. Na jeho začiatku sa hosťom svojím vystúpením predstavili členovia školskej kapely Ťahák. Po ich vystúpení všetkých hostí privítal riaditeľ školy Mgr. P. Kocák. V rámci kultúrneho programu predviedli zaujímavé tanečné choreografie aj členovia TS Tancori.
Organizátori plesu sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný a hladký priebeh plesu. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom podujatia, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Fotografie z plesu nájdete tu:

jan
30

Šaliansky Maťko

salmat logo miniBola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Dňa 30. januára 2020 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa stretli víťazi školských kôl v prednese slovenských povestí. Regionálne kolo malo vysokú a vyrovnanú úroveň. Našu školu reprezentovali a ocenenia získali: 2. miesto v II. kategórii Tamara Kolesárová z V.A a 3. miesto v III. kategórii Katarína Kačerová zo VI.C. Diplomy i vecné dary potešili a dievčatá odchádzali s úsmevom a spokojné domov.

jan
29

Matematická olympiáda

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici z celého okresu na matematickej olympiáde. Aj tento rok, v kategórii Z5 a Z9, sme medzi nimi mali zastúpenie a nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z9 úspešne reprezentovala Katarína Kaňuchová z 9. D, ktorá skončila na 2. mieste. Práve ona nás bude reprezentovať na krajskom kole. Je nám veľmi ľúto tých žiakov, ktorí sa pre vážnu chorobu na olympiáde zúčastniť nemohli. Katke a všetkým ostatným žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

jan
23

Ruské slovo

ruskes miniDňa 23. januára 2020 sa v priestoroch SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove uskutočnil 14. ročník krajského kola súťaže Ruské slovo v prednese ruskej poézie, prózy a spevu.
Našu školu reprezentovala žiačka 4. A – Noemi Mitriková, ktorá získala 1. miesto v kategórii Poézia, s postupom do celoslovenského kola. Žiačke srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole - 28. februára 2020 v Košiciach!

jan
21

Hlas ŠKD

hlasskd miniPesnička je kľúčik zlatý,
ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse,
srdce srdcu privráva.
Dňa 21.1.2020 sa v malej telocvični niesol spev našich malých spevákov, ktorí sa zúčastnili už VIII. ročníka speváckej súťaže HLAS ŠKD. Súťaž prebiehala pod vedením vychovávateliek Anny Krištovej a Heleny Balogovej, ktorá celú súťaž moderovala a spev detí dopĺňala krátkymi básničkami, ktorými predstavila súťažiacich.

jan
20

Lyžiarsky výcvik v Ždiari

lv miniAni tento školský rok nebol výnimkou a naši siedmaci v dňoch od 13. do 17. januára 2020 absolvovali lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v malebnom prostredí obce Ždiar. Oddych a regeneráciu študentom poskytol hotel Magura v Monkovej doline. Tá svojou polohou ponúkla slnkom zaliatu každodennú krásnu scenériu a výhľad na malebné Belianske Tatry.
Týždňový výcvik bol rozvrhnutý na praktickú a teoretickú časť. Praktickú časti viedli šiesti inštruktori, ktorí svoje poznatky a skúsenosti odovzdávali svojim žiakom na svahoch lyžiarskeho strediska Strednica. Táto časť výcviku vyvrcholila slalomovými pretekmi, v ktorých boli ocenení prví traja pretekári. Teoretická príprava, poznatky z oblasti lyžovania a správania sa na svahoch boli pre žiakov každodenným a zaujímavým prínosom.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI