mar
12

Beseda s historikom

snp miniV tomto roku si pripomíname 75. výročie SNP a 80. výročie vzniku Slovenského štátu. O protifašistickom odboji a partizánskom hnutí v okrese Vranov nad Topľou prišiel 12. marca 2019 porozprávať žiakom deviateho ročníka historik p. Šafranko z Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Pútavé rozprávanie o udalostiach a bojoch dopĺňali dobové pohľadnice Vranova a okolia i fotografie osobností SNP, ktoré sa stali obeťami 2. svetovej vojny. Fakty a informácie z regionálnych dejín žiaci v učebnici nenájdu, a tak sa dozvedeli, že aj Vranovčania bojovali v povstaní za obnovenie Československa a vystúpili proti nacistickému Nemecku.

mar
11

„Kniha sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

lk miniUž tradične sa mesiac marec spája s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha ako zdroj múdrosti a informácií, ale aj zábavy a dobrej nálady, rozvíja fantáziu, pomáha rozširovať slovnú zásobu, núti rozmýšľať, uvažovať. To všetko sa prelínalo v literárnom kvíze, ktorý sa uskutočnil 11.3.2019 a zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníka. Prednes poézie a prózy bol spojený s prezentáciou o spisovateľoch a básnikoch a následne kvízom. Štvorčlenné družstvá si správnu odpoveď mohli vybrať z troch možností. Ukázalo sa, že druháci majú vyrovnané vedomosti, aj pozornosť.

mar
08

Dievčatá obsadili 2. miesto

lopty miniDňa 8. marca 2019 sa v telocvični ZŠ Lúčna konalo okresné kolo v basketbale žiačok. Na turnaji nechýbali ani naše dievčatá, ktoré po húževnatom a snaživom výkone nakoniec vybojovali 2. miesto v silnej konkurencii 6-tich škôl z okresu. Členkami družstva boli Kristína Krúdyová, Alexandra Kandalová, Katarína Kocákova, Barbora Veliká (všetky VIII.B), Viktória Ambrózyová, Nela Lukčová, Marta Šofranková (všetky IX.A), Katarína Kaňuchová (VIII.D), Sofia Dobranská (VII.A) a Sofia Kerestešová (VII.B). Dievčatá pripravoval Mgr. Peter Kocák.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu ZŠ Sídlisko II.

mar
06

Fenomény sveta

fenomeny miniNaša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Fenomény sveta, kde vyučovanie sa mení na dobrodružné expedície s youtuberom Bačom. Žiaci IX.C spolu s p. uč. Štefankovou pravidelne od októbra sledovali náučné videá z rôznych krajín sveta, plnili výzvy vo forme testov a tak splnili podmienky pre získanie zaujímavých cien. Žiačkam Liane Madejovej a Tamare Jakubkovej sa podarilo vyhrať hodnotné knižné publikácie o vede. Vanesa Ažimová a Marek Stanovčák zase vyhrali prenosné bezdrôtové reproduktory. Všetkým výhercom blahoželáme.

mar
05

Jedlo môže aj zabíjať!

jmaz miniZdá sa Vám toto tvrdenie trúfalé, či smiešne? Sám praotec medicíny Hippokrates prirovnával jedlo k nožu. Tvrdil, že nôž je nevyhnutnosťou i vražednou zbraňou. V gastronómii vraj už dávno neplatí, že soľ je nad zlato, biela múka výsadou bohatstva a cukor bielym zlatom cukrárstva. Výživa je a vždy bola horúcou témou. Chceme vedieť, ktoré potraviny sú dobré pre naše telo a ktoré nám môžu naopak ublížiť. Ale niekedy sa dokonca aj vedci zmýlia a musia svoje teórie o pár mesiacov či rokov neskôr prehodnocovať alebo upravovať.
O tom akú úlohu v našich životoch zohráva jedlo, sme 5. marca rozprávali so žiakmi 6. ročníka v ZŠ Sídlisko II vo Vranove nad Topľou. Besedu lektorovala Mgr. Martina Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska.

mar
05

Slávnostný zápis v HZK

hzk miniK milým marcovým podujatiam patrí každoročný zápis prvákov za čitateľov knižnice. Dňa 5.3.2019 v Hornozemplínskej knižnici našich žiakov privítali rozprávkou O dvanástich mesiačikoch. Rozprávkové bytosti prváčikov zaškolili, ako knihu vyhľadať, za aký čas ju vrátiť aj ako sa ku knihe správať. Po pasovaní za čitateľov si prvýkrát požičali knižky s vlastným čitateľským preukazom. Knihy majú v detskom veku magickú moc. Využime ich silu!

mar
05

Návšteva škôlkarov

slabikar miniV utorok 5. marca žiaci II. C a II.D netrpezlivo čakali vzácnu návštevu, deti z dvoch tried MŠ Ul.1. mája. Škôlkari spoznali, ako vyzerá práca v škole. Do rôznych činností ich vtiahol škriatok HUPS a šašo Jašo. Úlohy plnili usilovne a s radosťou. Spoznávali, čo patrí do školskej aktovky, čo sa nachádza v triede, triedili obrázky ovocia a zeleniny, naučili sa písmenko „O“. Ukázali, že poznajú čísla do 5 i geometrické tvary, z ktorých vytvorili zaujímavé obrázky. Bavili ich aj aktivity na interaktívnej tabuli. Vyskúšali si sedenie v lavici a vypracovali jednoduchý pracovný list. S druhákmi si zaspievali, zarecitovali i zatancovali. Po hodinke strávenej v škole odchádzali so slovami, že sa do školy veľmi tešia.
Milé deti, s radosťou vás v septembri v našej škole privítame.

mar
04

Stretnutie so spisovateľkou

futova miniJubilejný dvadsiaty ročník Týždňa slovenských knižníc (4.-10. marec 2019) otvorila Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou besedou s Gabrielou Futovou, známou spisovateľkou pre deti a mládež. Hlavnou témou bolo uvedenie jej knihy Hups, Rups a Šups spojené s autogramiádou. Stretnutie si vychutnali naši žiaci z V.D a IV.D, ktorí sa tiež aktívne zapájali do rozhovoru s touto autorkou.

feb
28

Beseda na SČK

sck logo miniV dňoch 26.2 – 28. 2. 2019 mali naši žiaci 7. ročníka vyučovaciu hodinu biológie v priestoroch Červeného kríža. Inštruktorka prvej pomoci pani Kertisová im predniesla súbor základných zásad, postupov a sled kardiopulmonálnej resuscitácie (srdcovo-pľúcne oživovanie) a prvej pomoci pri dusení sa. Vedomosti a informácie z besedy si žiaci mohli vyskúšať na figurínach.
Poskytnutie prvej pomoci je nevyhnutné v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru - diabetici, epileptického záchvatu...
Odborný výklad a názorná prezentácia spolu s možnosťou vyskúšania si poskytnutia prvej pomoci na figuríne boli zážitkovým spestrením hodín biológie a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov.

feb
28

Chlapci si v basketbale vybojovali 1. miesto

lopty miniNa Okresnom kole v basketbale, ktoré sa tento krát konalo na ZŠ Lúčna, nechýbali ani žiaci našej školy. Naši chlapci odohrali náročný turnaj na ktorom im bola prvým súperom ZŠ Juh. Chlapci si z tohto zápasu odniesli aj napriek ťažšiemu úvodu, presvedčivú výhru. Domáci našich chlapcov potrápili troška viac a po napínavom dueli sme tesne prehrali. Ozdobou tohto turnaja bol však posledný zápas, v ktorom sme nastúpili proti vtedy suverénnej ZŠ Bernolákova. Začiatok nám opäť nevychádzal a prehrávali sme už 2:8. Za tohto stavu sme poslali na palubovku čerstvé sily a chlapci otočili celý duel, kde zo stavu 2:8 bolo na konci duelu 22:12 pre reprezentantov našej školy.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI