feb
28

Beseda na SČK

sck logo miniV dňoch 26.2 – 28. 2. 2019 mali naši žiaci 7. ročníka vyučovaciu hodinu biológie v priestoroch Červeného kríža. Inštruktorka prvej pomoci pani Kertisová im predniesla súbor základných zásad, postupov a sled kardiopulmonálnej resuscitácie (srdcovo-pľúcne oživovanie) a prvej pomoci pri dusení sa. Vedomosti a informácie z besedy si žiaci mohli vyskúšať na figurínach.
Poskytnutie prvej pomoci je nevyhnutné v prípade bezvedomia, ktoré môže vzniknúť následkom úrazu, pádu, autonehody, infarktu, nízkej hladiny cukru - diabetici, epileptického záchvatu...
Odborný výklad a názorná prezentácia spolu s možnosťou vyskúšania si poskytnutia prvej pomoci na figuríne boli zážitkovým spestrením hodín biológie a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov.

feb
28

Chlapci si v basketbale vybojovali 1. miesto

lopty miniNa Okresnom kole v basketbale, ktoré sa tento krát konalo na ZŠ Lúčna, nechýbali ani žiaci našej školy. Naši chlapci odohrali náročný turnaj na ktorom im bola prvým súperom ZŠ Juh. Chlapci si z tohto zápasu odniesli aj napriek ťažšiemu úvodu, presvedčivú výhru. Domáci našich chlapcov potrápili troška viac a po napínavom dueli sme tesne prehrali. Ozdobou tohto turnaja bol však posledný zápas, v ktorom sme nastúpili proti vtedy suverénnej ZŠ Bernolákova. Začiatok nám opäť nevychádzal a prehrávali sme už 2:8. Za tohto stavu sme poslali na palubovku čerstvé sily a chlapci otočili celý duel, kde zo stavu 2:8 bolo na konci duelu 22:12 pre reprezentantov našej školy.

feb
26

Prváci v bábkovom divadle

bdke mini26.2.2019 naši prváci navštívili Bábkové divadlo v Košiciach, kde im bábkoherci predstavili modernú rozprávku od autorky a režisérky Zuzany Kollárovej: Podmorská rozprávka.
Žiaci prežívali dobrodružstvá malého žraloka Zelenáča, ktorý sa od svojich spolužiakov odlišoval. Vybral sa hľadať zlatú rybku, ktorá by mu splnila jeho želanie - stať sa skutočným žralokom. Pútavý a dobrodružný príbeh v nás zanechal hlboký umelecký zážitok, ktorý prehĺbila príjemná prechádzka po historickom centre na záver návštevy mesta Košice.

feb
26

ECO RECYKLUJ TOUR

ert miniKam sme dospeli s našou planétou, čo sa odpadkov týka, vieme všetci. Jedným z riešení, ako zlepšiť tento nelichotivý stav, je recyklovať odpad, ktorý vyprodukujeme. A ako to robiť správne nám prišiel vysvetliť Thomas Puskailer prostredníctvom unikátneho ekologického koncertu ECO RECYKLUJ TOUR, ktorý sa konal v našej telocvični 26. februára. Spolu s Martinom Madejom žiakom názornou formou priblížili každú skutočnosť o recyklácii, separácii, o zbytočných obaloch či uvedomelom nakupovaní. Súčasťou programu boli aj súťaže, eko-pesničky či krátke videá so známymi osobnosťami šoubiznisu. A nakoľko je mládež budúcnosť našej Zeme, dúfajme, že aj jej pričinením sa z nej opäť stane „zelená planéta“.

feb
16

Ples školy

ples mini15. ples školy máme úspešne za sebou... Organizátori plesu sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o jeho úspešný a hladký priebeh.  Poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Fotky v plnom rozlíšení z plesu nájdete v tomto odkaze:  https://uloz.to/!NuTTpZqR2Oxn/ples-16-2-2019-zip

  

 

feb
15

Lyžiari v Drienici

lv miniTohtoročný február bol mesiacom, na ktorý sa veľmi tešili hlavne žiaci našej školy, ktorí navštevujú siedmy ročník. Veď prečo by nie, keď sa už nevedeli dočkať tak žiakmi ospevovaného lyžiarskeho výcviku, ktorí absolvovali v termíne od 10. do 15. februára. Obsahom lyžiarskeho výcviku je už tradične teoretická príprava, v podobe prednášok o lyžovaní, výstroja lyžiara, či správaní sa lyžiara na svahu, tzv. Biely kódex. No aby to nebolo len o učení, tak inštruktori pripravili pre žiakov diskotéku, pri ktorej sa žiaci dobre zabavili a vytvorili nové kamarátstva. Praktická časť prebiehala v lyžiarskom stredisku Drienica, kde si žiaci osvojovali základy lyžovania, správanie sa lyžiara na svahu a postupne zdokonaľovali svoje naučené zručnosti.

feb
12

Biologická olympiáda

bio miniDňa 12.2.2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť praktickú ale aj teoretickú časť, prípadne mali možnosť prezentovať vlastný projekt.
Našu školu reprezentovala v teoreticko-praktickej časti Klára Bodnárová (IX.C), ktorá získala 1. miesto. Kláre blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov aj v krajskom kole. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.

feb
10

TALENTY 2019

talenty miniV nedeľu 10. februára 2019 sa v Dlhom Klčove uskutočnil 28. ročník okresnej súťaže spevákov ľudových a populárnych piesní Talenty 2019. Naši speváci a speváčky opäť nesklamali a získali desať zlatých ocenení. Tým potvrdili, že v okrese patria medzi najlepších. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Odborná porota v zložení Mgr. Ľubomír Varinský, Bc. Martina Ťasková a Mgr. Mária Pavolková rozhodli o takomto umiestnení:

feb
08

Karneval

karneval miniKrásne vyzdobené priestory našej telocvične, rozjasnené farebnými stuhami a balónmi dňa 8.2.2019 ožili vravou, veselou hudbou a naplnili sa prekrásnymi maskami. Začal sa fašiangový karneval. Krásne, nápadité a originálne masky privítala moderátorka karnevalu p. vych. M. Holpová a o dobrú náladu sa postaral náš dvorný DJ p. Martin Gočík. Deti s rodičmi opäť preukázali svoju fantáziu, kreativitu a šikovnosť. Atmosféra karnevalu bola výborná, všetkým sa zábava páčila o čom svedčili rozžiarené očká našich detí.

feb
07

Geografická olympiáda

og miniDňa 7. februára 2019 sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu.
Úspešnými riešiteľmi boli všetci (S. Duhoňová, L. Šuličová, Z. Mičejová, M. Ihnát, a M. Kozák). Najlepšie sa však darilo Stelke Saladiakovej (5.B), ktorá skončila vo svojej kategórii na peknom 3. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Andrea Sabolová. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nielen geografických úspechov.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI