jan
31

Malý konštruktér

mk miniDňa 31.1.2019 počas súťaže Malý konštruktér deti ŠKD predstavili svoju fantáziu, tvorivosť, zručnosť a schopnosť kooperatívne pracovať. Prostredníctvom stavebnice SEVA, ktorá je medzi deťmi veľmi obľúbená, skonštruovali modely lietadiel, vrtuľníkov, domov, hradov i nábytku. Každé oddelenie reprezentovalo trojčlenné družstvo. Kreativitu, náročnosť i dizajn jednotlivých modelov ocenila detská porota. Všetkým zúčastneným ďakujeme nielen za ich pekné výtvory, ale aj za to, že nám ukázali ako tvorivo a zaujímavo sa aj bez mobilov, či počítačov dá tráviť voľný čas.

jan
31

Matematická olympiáda

mo miniKaždoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici na matematickej olympiáde. Aj tento rok v kategórii Z5 a Z9 sme medzi nimi mali zastúpenie a nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z9 úspešne reprezentoval Martin Kozák z 9.C, ktorý skončil na 1. mieste a Adam Humeník z 9.A. Všetkým žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

jan
28

Beseda "Starostlivosť o ústnu hygienu"

zuby miniDňa 28. januára 2019 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému "Starostlivosť o ústnu hygienu". Pozvanie od našich prváčikov prijala pani zubná lekárka MDDr. Jana Surdejová. Pani doktorka deťom názorne ukázala správnu techniku čistenia zubov. Porozprávala im, ako vzniká zubný kaz, aj ako mu predchádzať. Dôležitým predpokladom na uchovanie zdravých zúbkov je aj správna strava. Zdôraznila nutnosť používania ďalších pomôcok akou je zubná niť či medzizubná kefka. Odmena v podobe zubnej pasty detičky veľmi potešila.
Beseda bola pútavá a veríme, že motivovala žiakov k dôslednejšej starostlivosti o ústnu hygienu.

jan
24

Hlas ŠKD

hlas miniDňa 24.januára 2019 sa v ŠKD uskutočnil VII. ročník speváckej súťaže HLAS ŠKD, do ktorej sa zapojili deti zo všetkých oddelení. Svoj talent predstavili spevom moderných a ľudových piesní. Porota v zložení p. vych.B. Pariľákovej, p. vych. L.Mickovej a detských zástupcov N.Madurovej a F. Balleka to mala ťažké, pretože všetci súťažiaci spievali veľmi pekne. Výkony svojich kamarátov odmenili deti v hľadisku zaslúženým potleskom. Porota nakoniec rozhodla takto:

jan
24

Šaliansky Maťko

salmat logo miniTento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko. Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali.
Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa mňa ŠALIANSKY MAŤKO J. C. Hronského.
Aj v tomto roku Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou otvorila dňa 24. januára 2019 svoje brány mladým a šikovným recitátorom zo základných škôl v našom okrese. Podobne ako predminulé roky súťažiaci boli rozdelení do 3. kategórií. V 1. kategórii našu školu reprezentovala Noemi Mitriková z III.A triedy, v II. kategórii sme mali zastúpenie z V.C triedy v osobe Katky Kačerovej a v najstaršej kategórii sa predstavila žiačka VII.A triedy Anežka Tatárová.

jan
13

Hry na snehu

hns miniPerinbaba nám tejto zimy nadelila dostatok snehu. Túto nádielku využili prváci na pobyt vonku a rôzne zábavné hry na snehu. Nikto neodolal vytvoreniu obrazu vlastného anjela v čerstvo napadnutom snehu, postaveniu čo najväčšieho kopca zo snehu. Nakreslili si obrázky slniečka, srdiečka či stromčeka na neporušený povrch snehu pomocou stôp. A čo na záver? Guľovačka! Všetci sme si sneh užili. Dúfame, že nám ešte dlho vydrží.
Ďakujeme Perinbaba!

dec
21

Poďakovanie

educ miniZákladná škola Sídlisko II, týmto vyjadruje poďakovanie nadácii EDUCTECH v zastúpení PaedDr. Silvie Manduľákovej, riaditeľky neziskovej organizácie za sponzorskú podporu v hodnote 300 €. Táto podpora je nasmerovaná na zvýšenie technických schopností našich žiakov. Vďaka tejto podpore bude realizovaná výučba 3D tlače, v predmetoch Technika a Informatika, ako aj Počítačovo – experimentálneho záujmového útvaru. V mene našich žiakov ešte raz ďakujeme.

dec
20

Vianočná akadémia

va miniKto by ich nemiloval. Vianoce, najkrajšie sviatky v roku. Čas, kedy sme si akosi bližšie, keď sa úsmev na tvárach iných dotýka našich sŕdc a milé slová nachádzame jednoduchšie, ako inokedy.
Žiaci našej školy spríjemnili tento čas sebe aj svojim pedagógom či rodičom počas vystúpení na Vianočnej akadémii, ktorá sa konala 20. decembra 2018. Počas tohto dňa sa školská telocvičňa premenila na nádhernú zimnú krajinu, ktorá svojou belosťou a krásou vítala všetkých účinkujúcich. To, že kreativite sa medze nekladú, dokázali naši žiaci s pomocou svojich pedagógov aj v tomto školskom roku.
Celým programom nás sprevádzali strigy, ktoré poletovali na svojich metlách, pričom sme sa postupne dozvedali, ako sa naši predkovia v minulosti rôznymi poverami a zaklínadlami chránili pred pôsobením zlých síl, najmä počas „stridžích dní“. Vzduchom sa niesli tóny krásnej hudby a my všetci sme sa ponorili do čara rozprávok, vinšov, tancov, kolied a spevu.
Všetkým prajeme krásne Vianoce v kruhu svojich najbližších, a nech to svetielko lásky a radosti v našich srdciach nevyhasne ani počas nasledujúceho nového roka 2019!

dec
20

Čertovsky dobré Vianoce

vi miniVianoce sú najmagickejším obdobím v roku a hlavne časom prekvapení. Jedno také sa udialo i v 3.B triede, ktorú dňa 20. 12. navštívili čerti a anjelici z gymnázia. Pripravili si pre nás zaujímavý program, zábavné hry a priniesli i darčeky. Veď aké by to boli sviatky bez sladkostí a hračiek? Za odmenu sme ich aj my potešili krátkym programom a veselým smiechom. Najväčšiu radosť však máme z toho, že sme si našli nových kamarátov... Veríme, že sa na podobnej akcii znova stretneme a ktovie – možno ich budeme nasledovať v štúdiu na gymnáziu.

dec
18

Šaliansky Maťko

Tradične v predvianočnom čase prebieha školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO v prednese povesti. Dňa 18.12.2018 v milej atmosfére nielen prednášali zaujímavé príbehy druháci a tretiaci, ale zároveň si pripomenuli zaujímavosti a poznatky o tomto literárnom žánre. Všetkým súťažiacim blahoželáme k pekným výkonom a odvahe prezentovať umelecký text pred obecenstvom.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI