apr
30

Siedmaci na Kapušianskom hrade

Za zvieratkami do košickej ZOOKapušiansky hrad je zrúcaninou, ktorá sa nachádza nad obcou Kapušany, na vrchu Zámčisko. Práve na tomto mieste siedmaci 30. apríla 2013 prežili svoj Eko-deň. So svojimi  triednymi učiteľmi vystúpili na tento hrad. Skoro by sa im to nepodarilo (hradný duch ich zámerne zle navigoval), ale nakoniec to dokázali. Krásny výhľad, kus histórie, tajuplné zákutia hradu, prebúdzajúca sa príroda, príjemné počasie umocnili dojmy z pekného dňa.

apr
29

Slávik Slovenska 2013 – školské kolo súťaže

Slávik Slovenska 2013 – školské kolo súťaže29. apríla 2013 sa naša škola opäť rozozvučala slávičími hlasmi. V školskom kole XXIII. ročníka celoslovenskej súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska si zmeralo sily 30 spevákov, ktorí súťažili v troch kategóriách. Porota v zložení Mgr. Dagmar Hrehová, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Danka Kolesárová, mala naozaj ťažkú úlohu, aby vybrala tých najlepších. Napokon rozhodla:

apr
28

Malí ochrancovia v Hanušovciach

Malí ochrancovia v HanušovciachPo dlhšej zimnej prestávke sa Malí ochrancovia plní radosti a entuziazmu vybrali na návštevu etnografickej expozície vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Expozícia s názvom "Duch národa", ktorá je umiestnená v bývalej hospodárskej budove pri Hanušovskom kaštieli v tzv. Dome Kňašinského, umožňuje netradičným spôsobom sa zoznámiť  s hmotnými pamiatkami a zvykmi ľudu obývajúceho Zemplín. Expozícia je oživená figurínami s ukážkami odevu.

apr
27

Psičkári v našom meste

Psičkári v našom mesteKeďže téma znečisťovania verejného priestranstva psími exkrementami je medzi občanmi stále veľmi diskutovaná, malí ochrancovia sa v rámci svojej preventívnej činnosti zamerali aj na psíčkárov. V sobotu 27. apríla 2013 sme na podnet Ing. Marcela Kopča z odboru životného prostredia vyšli do ulíc nášho mesta za  občanmi, ktorí boli v tom čase so svojimi miláčikmi – psíčkami na prechádzke. Pomocou anketových otázok sme zisťovali reakcie na snahu mesta zlepšiť životné prostredie a stanovenie pravidiel pri venčení psov v obytných zónach.

apr
25

Beseda so spisovateľmi

Beseda so spisovateľmi24.4.2013 sa žiaci IV.C s triednou učiteľkou Mgr. M. Lozanovou zúčastnili besedy so spisovateľmi Jánom MiIčákom, Petrom Milčákom a Miroslavom Brückom, rodákmi so starobylej Levoče. Spisovatelia vtipnou formou porozprávali žiakom o svojej práci a oboznámili ich s výrobou kníh. Žiaci si v pamätníčkoch odnášali ich podpisy s milými kresbičkami. Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou sme opúšťali plní dojmov a zážitkov.

apr
26

Dopravná súťaž "SEMAFORIK"

Dopravná súťažPrevencia dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle nadobudla v súčasnosti mimoriadny význam. Úlohou dopravnej výchovy aj v ŠKD, je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Dopravná výchova predstavuje oblasť, v ktorej každá nedôslednosť a chyba môže mať obrovské negatívne následky. Dopravná súťaž "SEMAFORIK", ktorá sa v našom ŠKD uskutočnila 26. apríla 2013, vytvorila pre deti priestor nielen na porovnávanie teoretických vedomostí, ale aj prezentáciu praktických zručností v jazde na bicykli.

apr
25

Slávici z lavice

Slávici z laviceDňa 24.4.2013 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konala súťaž v speve populárnej piesne s názvom "Slávici z lavice". V silnej konkurencii spevákov z celého okresu sa nestratil ani žiak 7.D triedy - Peter Gáč. Úspešne reprezentoval našu školu a v kategórii 7.-9. ročník obsadil tretie miesto. Gratulujeme!