feb
15

Úspech v krajskom kole technickej olypmiády

Za zvieratkami do košickej ZOODňa 15.2.2013 sa na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali v kategórií B (tím) dvaja žiaci – František Majirský (IX.A) a Štefan Senderák (VIII.C). Opäť veľmi úspešne. V spomínanej kategórií získali 1.miesto a zároveň boli jediní úspešní riešitelia spomedzi ôsmich tímov víťazných obvodových kôl v Prešovskom kraji.

feb
14

Výrazný úspech v krajskom kole súťaže - Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko - krajVo štvrtok 13. februára 2013 sa konalo krajské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského, v ktorom ako víťaz regionálneho kola našu školu reprezentoval žiak III.B triedy Ľubko Krištan. Že patrí k nádejným talentom, dokázal originálnym prednesom slovenskej povesti, ktorým presvedčil nielen poslucháčov, ale aj porotu. Z Prešova si tak malý recitátor odnáša diplom za 1. miesto. Potešil nás všetkých, ale hlavne svoju pani učiteľku – Mgr. Vieru Kobielskú, ktorá ho na túto súťaž pripravovala.

feb
13

Exkurzia štvrtákov v Planetáriu v Prešove

Exkurzia štvrtákov v Planetáriu v PrešoveZobudili sme sa do zamračeného rána, ktoré akoby patrilo k popolcovej strede, ktorú voláme aj škaredá streda, ale to nám neubralo na našom očakávaní zážitkov z exkurzie do Planetária v Prešove. Zhromaždili sme sa pred školou, nastúpili do autobusov a naša cesta sa začala. Cestou nás pani učiteľky upozorňovali na zaujímavé prírodné alebo stavebné objekty nášho okresu.

feb
13

Na koncerte "Vzdušné zámky"

Vzdušné zámkyVzdušné zámky bol názov výchovného koncertu, ktorý navštívili naši žiaci 13. februára 2013 v Centre voľného času vo Vranove n.T.. V úvode koncertu sa ujal slova hlavný spevák, pán Boris Lettrich zo žilinskej rockovej kapely Aya, ktorý nás popri kvalitnej hudbe pobavil aj svojím poučným a humorným jazykovým prejavom. Vzdušné zámky sú akýmsi symbolom, ktorý predstavujú imaginárne a prázdne radosti, predstavy ľudí po užití drogy.

feb
11

Zdravie je najväčší dar pre človeka

Zdravie je najväčší dar pre človeka"Ste ochotní obetovať zdravie pre krásu? Sme takí, akí sme a máme byť za to vďační. Každý z nás je určitým spôsobom krásny..." -  týmito slovami sa dňa 11.2.2013 uskutočnila beseda pre žiakov 8.ročníka, ktorá bola zameraná na poruchy stravovania a z nich vyplývajúce choroby najmä tráviacej sústavy. Za najzávažnejšie a čoraz častejšie sa vyskytujúce medzi mládežou sú anorexia a bulímia. Počas besedy o týchto chorobách boli žiaci oboznámení s ponímaním ideálu krásy od dávnej minulosti až po súčasnosť, s prejavmi spomínaných chorôb, ale aj s tým, ako im úspešne predísť. Besedu viedla pani Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.

feb
12

Radostný koniec fašiangov

Radostný koniec fašiangovUtorok 12.2.2013 sa v škole diali čudné veci. Okolo 14.00 hodiny sa odrazu stratili žiaci z tried a namiesto nich sa zjavili všelijaké bytosti – lesné víly, lukostrelci, tanečnice, rytieri, slnečnice, princezné, šašovia a strašidlá. Jednoducho - začal sa školský karneval!

feb
07

Zápis 2013

Za zvieratkami do košickej ZOOZápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je udalosťou roka, nielen pre deti a ich rodičov, ale aj pre školu. Aj učitelia a žiaci našej školy si želali, aby sa pre deti, ktoré na zápis dňa 7.2.2012 prídu, stal tento deň nezabudnuteľným, príjemným zážitkom. Tohto roku sa zápis niesol v znamení usilovných mravčekov z rozprávkovej krajiny Mravčekovo.