feb
07

Zápis 2013

Za zvieratkami do košickej ZOOZápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je udalosťou roka, nielen pre deti a ich rodičov, ale aj pre školu. Aj učitelia a žiaci našej školy si želali, aby sa pre deti, ktoré na zápis dňa 7.2.2012 prídu, stal tento deň nezabudnuteľným, príjemným zážitkom. Tohto roku sa zápis niesol v znamení usilovných mravčekov z rozprávkovej krajiny Mravčekovo.


V úvode privítal budúcich prváčikov riaditeľ školy Mgr. Milan Bendik. V krátkom príhovore vyzdvihol úspechy a silné stránky školy a zaželal budúcim prváčikom veľa šťastia a chuti do ich ďalšej práce a rodičom veľa trpezlivosti s ich ratolesťami.

Ďalej už nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom žiaci školy predviedli krátke ukážky z toho, čo už dokázali. Vystúpili tanečníci a speváci z DFS Cifroško, členovia divadelného krúžku ukázali ako prechádzať cez cestu, zaznela aj detská moderná pieseň o korytnačke Kamile a záver patril mažoretkám, ktoré prítomných pozvali na karneval školy. Milým spríjemnením podujatia bol pozdrav od detí z MŠ Sídlisko II, ktoré tiež prispeli svojou troškou – pesničkami a básničkami.

Toto všetko sledovali mravčekovia, ktorí potom pozvali deti po ich mravčekovskej cestičke do krásne vyzdobených prváckych  tried, kde si budúci prváčikovia mohli vyskúšať, ako sa sedí v prváckych laviciach a skúsiť si aj – kresliť, počítať, povedať niečo nielen v slovenčine, ale aj v angličtine – v deň zápisu výhradne – iba ak chceli. Niektorí sa  s mravčekmi aj zahrali.

Deti si zo zápisu odnášali pekné darčeky a rodičia aj rady od pani učiteliek, ako deti čo najlepšie do školy pripraviť.

Budúcim prvákom želáme, aby sa pre nich škola stala naozaj hrou a učenie zábavou. Aby sa im darilo zdolávať prekážky – ktoré bude každý deň v škole prinášať. Pri tom budú ochotne pomáhať pani učiteľky a určite aj rodičia.

Dodatočný zápis sa uskutočnil 11.2.2013. Počas obidvoch dni zápisu bolo zapísaných 92 detí, ktoré budú rozdelené do štyroch tried.

Zdroj: Vranovské televítne noviny - vtn-vranov.sk

 • zapis_2013_01
 • zapis_2013_02
 • zapis_2013_03
 • zapis_2013_04
 • zapis_2013_05
 • zapis_2013_06
 • zapis_2013_07
 • zapis_2013_08
 • zapis_2013_09
 • zapis_2013_10
 • zapis_2013_11
 • zapis_2013_12
 • zapis_2013_13
 • zapis_2013_14
 • zapis_2013_15
 • zapis_2013_16
 • zapis_2013_17
 • zapis_2013_18
 • zapis_2013_19
 • zapis_2013_20
 • zapis_2013_21
 • zapis_2013_22
 • zapis_2013_23
 • zapis_2013_24
 • zapis_2013_25
 • zapis_2013_26
 • zapis_2013_27
 • zapis_2013_28
 • zapis_2013_29
 • zapis_2013_30
 • zapis_2013_31
 • zapis_2013_32
 • zapis_2013_33
 • zapis_2013_34
 • zapis_2013_35
 • zapis_2013_36
 • zapis_2013_37
 • zapis_2013_38
 • zapis_2013_39
 • zapis_2013_40
 • zapis_2013_41
 • zapis_2013_42
 • zapis_2013_43
 • zapis_2013_44
 • zapis_2013_45
 • zapis_2013_46
 • zapis_2013_47
 • zapis_2013_48
 • zapis_2013_49
 • zapis_2013_50
 • zapis_2013_51