jún
28

Cifroško do Bruselu s pánom premiérom

Brussel 2013Je dobré snívať, ale lepšie je snívať a pracovať.
Viera je mocná, ale činy spolu s vierou sú mocnejšie.
Túžba je nápomocná, ale poctivá práca naplnená túžbou je nenahraditeľná.

Thomas Robert Gaines

A Cifroškári opäť snívali...

V stredu 26. júna 2013 sme nasadli do mikrobusu, ktorý mal namierené na bratislavské letisko - smer belgický Brusel. A nebol to len taký obyčajný let. 27. júna 2013 o 12.30 hod. sme leteli vládnym špeciálom s premiérom Róbertom Ficom a jeho delegáciou na palube. Po úspešnom štarte sa k nám pán premiér hneď prihovoril a poprial všetkým príjemný let a kopec zážitkov v Bruseli. Prvý deň sme po skúške programu v sídle Európskej komisie - Berlaymont (jedného so symbolov EÚ) objavovali krásy Bruselu. Navštívili sme Justičný i Kráľovský "Royal" palác, Katedrálu sv. Michala a Guduly, Manneken Pis, Kráľovskú galériu Saint-Huber i nádherne architektonicky spracované historické centrum. Unavený ale plný zážitkov, sme sa po 6-tich hodinach neskoro večer vrátili do hotela, aby sme sa pripravili na ďalši dôležitý deň.

Piatok 28. jún 2013 - deň "D". Už od rána v nás hrali všetky žilky a bolo badať na každom z nás, že čas veľkého vystúpenia sa blíži. Po chutnom obede v reštaurácii poslancov Európskeho parlamentu sme sa začali obliekať do kroja a intenzívne pripravovať na slávnostné ukončenie výstavy "Slovensko – Minulosť a budúcnosť očami slovenských študentov", ktorá sa konala pod záštitou predsedu vlády SR Róberta Fica, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Petra Chudíka a podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča pri príležitosti 20. výročia Slovenskej republiky. Za účastí vyše stovky diplomatov z mnohých Európskych inštitúcii sme po úvodnom slove eurokomisára p. M. Šefčoviča, premiéra p. R. Fica a p. G. Trebuňákovej predstavili náš program. Čardáš z Parchovian a zo Zámutova zatancovali Tonka Tomášová, Soňa Metyľová, Daja Bakajsová, Dominik Švarný, Peter Gáč a Michal Baran. Svojim rezkým spevom vylúdila na tvárach diplomatov úsmev Hanka Kocáková v sprievode Mgr. Petra Šofranka. Vystúpenie sa veľmi páčilo, o čom svedči záujem zúčastnených odfotiť sa z našimi Cifroškármi v krojoch i záujem médií, ktorým členovia radi poskytli rozhovor.

Bolo to v skutku nádherné. Ten skvelý pocit ocenenia našej práce v nás zanechal taký dojem, že sme sa rozhodli, že počas cesty na letisko vo vládnej kolóne i do lietadla nastúpime v našich národných krojoch, na ktoré sme patrične hrdí.

Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať p. Gabriele Trebuňákovej a OZ TADES, ktorá v spolupráci s riaditeľmi SOŠ drevárkej Ing. Igorom Šestákom a SOŠ A. Dubčeka Ing. Ľubomírom Tóthom, pripravili výstavu nádherných výrobkov svojich študentov v sídle Európskej komisie, ktorú sme svojim tancom a spevom mali možnosť obohatiť. Vďaka patrí aj vodičovi mikrobusu, Jánovi Jevinovi, za bezpečnú jazdu na a z letiska. Zároveň chceme poďakovať všetkým Slovákom, ktorí sa o nás v Bruseli skvele postarali - Natálii Tarasovovej (Bruselské zastúpenie VÚC Prešov), Zuzane Dutkovej a Tomášovi Hruškovi (členovia kabinetu podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča). Ďakujeme aj hovorcom p. premiéra, ktorí sa o nás starali počas letu a morálne podporovali počas vystúpenia - Beatrice Szaboóvej a Erikovi Tomášovi. A v neposlednom rade premiérovi p. R. Ficovi a podpredsedovi EK p. M. Šefčovičovi, že nás prijali a umožmili nám vystúpiť na pôde Európskej komisie.

členovia DFS Cifroško

 • brusel_01
 • brusel_02
 • brusel_03
 • brusel_04
 • brusel_05
 • brusel_06
 • brusel_07
 • brusel_08
 • brusel_09
 • brusel_10
 • brusel_11
 • brusel_12
 • brusel_13
 • brusel_14
 • brusel_15
 • brusel_16
 • brusel_17
 • brusel_18
 • brusel_19
 • brusel_20
 • brusel_21
 • brusel_22
 • brusel_23
 • brusel_24
 • brusel_25
 • brusel_26
 • brusel_27
 • brusel_28
 • brusel_29
 • brusel_30
 • brusel_31
 • brusel_32
 • brusel_33
 • brusel_34
 • brusel_35
 • brusel_36
 • brusel_37
 • brusel_38
 • brusel_39
 • brusel_40
 • brusel_41
 • brusel_42
 • brusel_43
 • brusel_44
 • brusel_45
 • brusel_46
 • brusel_47
 • brusel_48
 • brusel_49
 • brusel_50
 • brusel_51
 • brusel_52
 • brusel_53
 • brusel_54
 • brusel_55
 • brusel_56
 • brusel_57
 • brusel_58
 • brusel_59
 • brusel_60
 • brusel_61
 • brusel_62
 • brusel_63
 • brusel_64
 • brusel_65
 • brusel_66
 • brusel_67
 • brusel_68
 • brusel_69
 • brusel_70
 • brusel_71
 • brusel_72
 • brusel_73
 • brusel_74
 • brusel_75
 • brusel_76
 • brusel_77
 • brusel_78
 • brusel_79
 • brusel_80
 • brusel_81
 • brusel_82
 • brusel_83
 • brusel_84
 • brusel_85
 • brusel_86
 • brusel_87
 • brusel_88
 • brusel_89
 • brusel_90
 • brusel_91
 • brusel_92