mar
21

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov KubínDňa  21. marca 2013 sa konalo školské kolo najstaršej a najprestížnejšej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Už tradične má v škole silné zastúpenie v každej kategórii. Po úvodnej zaujímavej prezentácii o živote a diele P. O. Hviezdoslava začala samotná súťaž. Aj tento rok mala porota čo robiť, aby vybrala tých najlepších. Napokon rozhodla takto:


Poézia

1. Ema Pasternáková - II.C (príprava - Mgr. M. Rinkovská)
2. Maximilián Bumbera - IV.B (Mgr. V. Puškárová)
3. Terézia Barnová - II.A (PaedDr. J. Kolesárová)

Próza

1. Sandra Porvazníková - IV.D (Mgr. D. Kolesárová)
2. Ema Tiňová - II.A (PaedDr. J. Kolesárová)
3. Šimon Krišta - III.B (Mgr. V. Kobielská)

Poézia

1. Martina Krištanová - VII.B
2. Matej Kaňuch - V.D
3. Natália Krúdyová - VI.B

Próza

1. Dárius Krišta - VI.A
2. Bianka Muchaničová VI.B
3. Kristína Vysoká VII.A, Alexandra Sidorová VII.C

Poézia

1. Michaela Semáčová - IX.B
2. Alexandra Kostelníková - IX.A
3. Ingrid Baranská - IX.C

Próza

1. Nikola Pačutová - IX.B
2. Petra Hudáková - IX.D
3. Kristína Stanková - VIII.B

Poslaním podujatia je prehlbovať, podporovať a rozvíjať literárne poznanie a tvorivosť, kultivovať jazyk, reč, rytmus a hlavne pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote. Súťaž výrazne prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova. Nie nadarmo sa organizuje v marci - mesiaci knihy. Veď kniha je studnica múdrosti, poznania, priateľka na cesty i vo voľných chvíľach, fantázia, inšpirácia, svetlo i schody k úspechu.

Sme radi, že aj na našej škole sa nájdu žiaci, ktorí dokážu precítiť krásu slova a vyjadriť ju prostredníctvom textov, ktoré si vybrali, či už prózu alebo poéziu.

 • hviezdoslavov_kubin_01
 • hviezdoslavov_kubin_02
 • hviezdoslavov_kubin_03
 • hviezdoslavov_kubin_04
 • hviezdoslavov_kubin_05
 • hviezdoslavov_kubin_06
 • hviezdoslavov_kubin_07
 • hviezdoslavov_kubin_08
 • hviezdoslavov_kubin_09
 • hviezdoslavov_kubin_10
 • hviezdoslavov_kubin_11
 • hviezdoslavov_kubin_12
 • hviezdoslavov_kubin_13
 • hviezdoslavov_kubin_14
 • hviezdoslavov_kubin_15
 • hviezdoslavov_kubin_16
 • hviezdoslavov_kubin_17
 • hviezdoslavov_kubin_18
 • hviezdoslavov_kubin_19
 • hviezdoslavov_kubin_20
 • hviezdoslavov_kubin_21
 • hviezdoslavov_kubin_22
 • hviezdoslavov_kubin_23
 • hviezdoslavov_kubin_24
 • hviezdoslavov_kubin_25
 • hviezdoslavov_kubin_26
 • hviezdoslavov_kubin_27
 • hviezdoslavov_kubin_28
 • hviezdoslavov_kubin_29
 • hviezdoslavov_kubin_30
 • hviezdoslavov_kubin_31