mar
20

Pytagoriáda

PytagoriádaCentrum voľného času v našom meste uskutočnilo v dňoch 19.3. a 20.3.2013 obvodové kolá Pytagoriády v kategóriách P3 - P8. Ponúkame Vám výsledky našich najúspešnejších žiakov:

 

kategória

umiestnenie

Meno a priezvisko súťažiaceho

Meno vyučujúceho

P3

1.miesto

Martin Kozák

Mgr. K. Hüblerová

 

2.miesto

Matej Novikmec

Mgr. V. Kobielská

P5

1.miesto

Rudolf Hrubovský

Mgr. H. Kajlová

P6

2.miesto

Šimon Sipský

Mgr. T. Džuppová

 

3.miesto

Dárius Krišta

Mgr. M. Bednár

P7

3.miesto

Marián Novikmec

Mgr. A.Koman

P8

3.miesto

Jaroslav Hudacký

Mgr. M. Bednár

Súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.