mar
23

Svetový deň vody

Svetový deň vody“Voda! Nemáš ani chuť, ani farbu, ani vôňu! Nemožno Ťa opísať!  Tebou sa nadchýname a nevieme, čo si zač. Nemožno povedať, že si potrebná pre život – ty si sama život!“

Antoine de Saint – Exupéry

22. marca 2013, žiaci našej školy si pripomínali Svetový deň vody. Triedni učitelia spolu so svojimi žiakmi sa zamýšľali nad hodnotou pitnej vody, ale hlavne ako sa nám darí šetriť ju. Na hodinách slovenského jazyka žiaci písali úvahu práve na túto tému.

Aktivity, týkajúce sa svetového dňa vody, riešili žiaci deviateho ročníka. Vypracovali detailný obeh  vody v prírode, pracovný list "VODA". Každá trieda vypracovala poster na tému:  ĽUDSTVO PRE VODU.    Snažili sme sa všetci na našej školy aj tento deň si pripomenúť dúškom čistej vody.

 • den_vody_01
 • den_vody_02
 • den_vody_03
 • den_vody_04
 • den_vody_05
 • den_vody_06
 • den_vody_07
 • den_vody_08
 • den_vody_09
 • den_vody_10
 • den_vody_11
 • den_vody_12