mar
23

Čitateľský maratón v ŠKD

Čitateľský maratón v ŠKDDeti v školskom klube sa celý mesiac marec venovali aktivitám, ktoré súviseli s knihami. Vyvrcholením ich snaženia bol Čitateľský maratón, ktorý sa uskutočnil 22.marca 2013 vo všetkých deviatich oddeleniach. Trval symbolických 42 minút – dĺžku si vybrali podľa skutočného maratónu – ktorého trasa merala 42,195 km.

Dôležité a potešujúce bolo, že sa deti na čítanie tešili. Prváci lúštili názvy ľudových rozprávok a vyučovacích predmetov, ukladali písmenká do slov. Druháci sa oboznámili so životom a tvorbou  spisovateľky Kristy Bendovej a 42 minút čítali príbehy z jej knihy Bola raz jedna trieda. Tretiaci a štvrtáci sa zúčastnili zážitkového dramatizovaného čítania Ako sa nebáť pod vedením E. Kladnej v Hornozemplínskej knižnici.

Bolo by dobre, keby nielen v mesiaci marci si deti uvedomovali, že kniha vie poučiť, zabaviť a poskytuje nebývalý rozlet ich fantázii.

  • citatelsky_maraton_01
  • citatelsky_maraton_02
  • citatelsky_maraton_03
  • citatelsky_maraton_04
  • citatelsky_maraton_05
  • citatelsky_maraton_06
  • citatelsky_maraton_07
  • citatelsky_maraton_08
  • citatelsky_maraton_09
  • citatelsky_maraton_10