máj
01

Dopravná súťaž v ŠKD - SEMAFORIK

Dopravná súťaž v ŠKD - SEMAFORIKDieťa je najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. Dopravná výchova v škole pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a je výrazným prvkom v znižovaní tragédií na našich cestách. Najlepším miestom, kde si deti môžu osvojiť, ale aj preveriť svoje vedomosti, je dopravné ihrisko. Dňa 30.4.2014 sa na našom detskom dopravnom ihrisku objavili chodci, kolobežkári a cyklisti z ŠKD, ktorí si prišli preveriť svoje vedomosti a zručnosti v dopravnej súťaži "SEMFORIK".

apr
30

Zážitkové vyučovanie geografie

Zážitkové vyučovanie geografieDňa 30.4.2014 navštívili piataci Pavlovce. Tu absolvovali 2,5 km dlhú túru po lesnom náučnom chodníku Tajch, ktorý je pre verejnosť sprístupnený od apríla 2008. NCH Tajch prechádza viacerými prírodnými prostrediami (listnatý les, lúka, semenný sad, skalnatá roklina s vodopádmi) a nachádza sa ňom 23 demonštračných plôch približujúcich miestne geografické, prírodovedné, lesnícke, poľovnícke a historické zaujímavosti. Žiaci vďaka nim mali možnosť získať bohaté informácie o lese, jeho flóre a faune, o práci lesníkov a lesných robotníkov v minulosti i v súčasnosti.

apr
30

Slávik Slovenska - okresné kolo

Slávik Slovenska - okresné koloDňa 30. apríla 2014 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo 24. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2014. Speváci súťažili v troch kategóriách. Súťažiaci spievali dve súťažné piesne, jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2014, druhú pieseň si žiaci zvolili podľa vlastného výberu. Súťaž mala veľmi vysokú úroveň, výkony súťažiacich boli vyrovnané a mohli sme si vypočuť prekrásne slovenské ľudové piesne najmä z regiónu Zemplína.

apr
30

Diecézne kolo Biblickej olympiády

Diecézne kolo Biblickej olympiádyDňa 29.4.2014 prebehli diecézne (krajské) kolá Biblickej olympiády. Z našej školy sa ich zúčastnili dve družstvá. V Prešove súťažili žiačky Emília Zorvanová, Miroslava Ilečková z VIII. A a Martina Maťašová zo VI. D triedy. Pod vedením sr. M. Emélie Turčanikovej obsadili pekné 3. miesto. V Košiciach súťažilo družstvo v zložení Barbora Miklošová zo VI.D, Zuzana Gdovcová z VIII. C a Patrícia Eštvanová z IX. B triedy. Družstvo dievčat, ktoré pripravovala Mgr. Anna Mydlová získalo  1. miesto. Postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21.  mája 2014 v Starej Ľubovni.

apr
25

Exkurzia na čističke odpadových vôd

Exkurzia na čističke odpadových vôdVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam odpad ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zúčastnili sa žiaci siedmeho ročníka a VIII. B triedy exkurzie na Čističke odpadových vôd (ČOV) vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica). Na exkurzii, ktorá sa konala 25.4.2014 sa žiaci oboznámili s najmodernejšou trojstupňovou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd.

apr
28

Úspešný víkend Cifroškárov

Úspešný víkend CifroškárovV dňoch 26. a 27. apríla 2014 sa tanečníci i speváčky DFS Cifroško zúčastnili dvoch postupových súťaží. V sobotu si na domácom javisku MsDK zmerali svoje tanečné schopnosti sólisti so svojimi rovesníkmi z okresu. Lenka Krištanová a Dominik Švarný s tancom "Pozdišovský čardáš" a Barbora Miltáková s Ľubomírom Hajníkom si s "Čardášom z Kamenice nad Cirochou" vybojovali postup na krajskú súťaž. Ešte úspešnejšia bola nedeľa v Raslaviciach. V konkurencii 15-tich speváckych skupín z celého kraja si dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško pod vedením Mgr. Danky Kolesárovej a za doprovodu Mgr. Petra Šofranka vybojovala zlaté pásmo s návrhom na postup na celoštátnu súťaž "Vidiečanova Habovka", čo je zatiaľ v tejto kategórii pre Cifroškárov najväčší úspech.

apr
25

Nové stromčeky

Nové stromčekyAko býva zvykom, aj tohtoroční piataci si pod vedením svojich triednych učiteľov v areáli školy vysadili zakúpené stromčeky. Sadili v piatok - 25.4.2014. Aj oni chcú svojou troškou prispieť k zveľadeniu prostredia, v ktorom sa budú pohybovať ešte ďalšie štyri roky. S veľkým nasadením sa zhostili svojej úlohy, čoho výsledkom boli hrdé tisy. Každý jednotlivec priložil svoju ruku k dielu, či prehĺbením jamy, či osadením sadenice, či zálievkou. Svoju radosť a prácu si sami zdokumentovali fotením. Nadšenie bolo úprimné a zostáva nám už len veriť, že plody našej práce potešia očká všetkých detí.