apr
24

Deň Zeme

Deň Zeme 22. apríl nájdeme v kalendári označený ako DEŇ ZEME. Dňom Zeme nie je len tento deň, ale každý deň v roku a každý deň od vzniku sveta patrí našej Zemi. Jednou zo spoločných čŕt nás všetkých  je to, že všetci obývame rovnakú planétu. Najlepšie sa cítime, keď je prostredie, v ktorom žijeme príjemné, krásne, upravené. Naše životné prostredie, to nie je len náš dom, byt... Je to predovšetkým naša škola, v ktorej trávime veľa času. Je preto prirodzené, že sa chceme cítiť dobre v triedach i v areáli školy. Staráme sa o náš životný priestor.

Zem – to sú lesy, doliny, skalnaté hory i zakvitnuté lúky.

Zem – to si ty, ja – my všetci patríme tejto Zemi, ale Zem nie je naším vlastníctvom! Bola nám zverená do opatery a my sa musíme ako dobrí hospodári o ňu starať.

Prváci už vedia,  aké je dôležité chrániť prírodu a jej poklady. Zaujala ich prezentácia na tému ochrany životného prostredia a potom sa vybrali do blízkeho okolia školy, aby vyčistili okolie  a trávnaté plochy na Sídlisku II. Na záver si vyfarbili pekné obrázky o našej planéte.

 • 01_rocnik_01
 • 01_rocnik_02
 • 01_rocnik_03
 • 01_rocnik_04
 • 01_rocnik_05
 • 01_rocnik_06
 • 01_rocnik_07
 • 01_rocnik_08
 • 01_rocnik_09
 • 01_rocnik_10
 • 01_rocnik_11
 • 01_rocnik_12
 • 01_rocnik_13
 • 01_rocnik_14
 • 01_rocnik_15
 • 01_rocnik_16
 • 01_rocnik_17
 • 01_rocnik_18
 • 01_rocnik_19
 • 01_rocnik_20
 • 01_rocnik_21
 • 01_rocnik_22

Aj druháci využili príležitosť pripomenúť si, že Zem je len jedna a je našou povinnosťou ochraňovať svoje životné prostredie. Každý z nás môže urobiť niečo v prospech okolia a že druháci toho stihli dosť, svedčia o tom ich pestré aktivity. Vlastnoručne zhotovený plagát znázorňoval planétu Zem s jej čistou prírodou, deťmi rôznej pleti a ďalšími obyvateľmi Zeme, ktorí k svojmu životu potrebujú len čistú prírodu. Zaujímavosťou bola aj rieka s vodnými rastlinami a živočíchmi,  ktorým vyhovuje priezračná voda. Z poučnej  prezentácie o triedení odpadových surovín si vzali príklad a hneď aj zhotovili vlastné odpadkové koše na papier a plast – ktoré sa hneď zaplnili odpadkami z desiat druhákov.  Zahrali sa aj ekohry, ktoré tiež neboli samoúčelné, ale práve naopak – poučné, napr. naučili sa tkať pavučinku... (PAVUČINKY: Pomôcky: klbko silnej nite, či vlny, obrázky zvierat, kvetov, ...Hra stimuluje potravinovú reťaz v prírode. Deti stoja v kruhu. Ten, ktorý drží v ruke klbko predstaví sa napr. ako BUK. Na buku žije veverička – motúzik putuje do jej ruky. Čím sa živí veverička?).

Záver dňa venovali zberu a triedeniu odpadkov v okolí školy. Počas tohtoročného Dňa Zeme urobili v  oblasti prevencie ochrany životného prostredia dosť, otázkou bude, ako dlho si dokážu tieto informácie zachovať a hlavne sa podľa nich riadiť.

 • 02_rocnik_01
 • 02_rocnik_02
 • 02_rocnik_03
 • 02_rocnik_04
 • 02_rocnik_05
 • 02_rocnik_06
 • 02_rocnik_07
 • 02_rocnik_08
 • 02_rocnik_09
 • 02_rocnik_10
 • 02_rocnik_11
 • 02_rocnik_12
 • 02_rocnik_13
 • 02_rocnik_14
 • 02_rocnik_15
 • 02_rocnik_16
 • 02_rocnik_17
 • 02_rocnik_18
 • 02_rocnik_19
 • 02_rocnik_20
 • 02_rocnik_21
 • 02_rocnik_22
 • 02_rocnik_23
 • 02_rocnik_24
 • 02_rocnik_25
 • 02_rocnik_26
 • 02_rocnik_27
 • 02_rocnik_28
 • 02_rocnik_29
 • 02_rocnik_30

Tretiaci si pripomenuli Deň Zeme rôznymi ekologicky zameranými aktivitami. Vytvorili plagát znázorňujúci Zem a potrebu spojenia všetkých ľudí, ktorí môžu prispieť k záchrane našej planéty. Ekohry zamerané na spoznávanie prírody boli spestrením vyučovacích hodín. Hádanky, doplňovačky, prešmyčky, tajničky a súťažné úlohy overili ich vedomosti o živočíchoch, rastlinách a ochrane prírody. V prezentácii sa dozvedeli, ako správne triediť odpad. Prakticky si to vyskúšali pri úprave okolia školy. Vyčistili trávniky a ihriská pri obytných domoch na Mlynskej ulici, kde sa mnohí z nich hrávajú.

 • 03_rocnik_01
 • 03_rocnik_02
 • 03_rocnik_03
 • 03_rocnik_04
 • 03_rocnik_05
 • 03_rocnik_06
 • 03_rocnik_07
 • 03_rocnik_08
 • 03_rocnik_09
 • 03_rocnik_10
 • 03_rocnik_11
 • 03_rocnik_12
 • 03_rocnik_13
 • 03_rocnik_14
 • 03_rocnik_15

Štvrtáci už vedia, aké je dôležité si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam ochrany životného prostredia. Tento deň oslávili netradične – vybrali sa na školský pozemok, kde si zasadili zrnká fazule a hrášku, o ktoré sa budú počas školského roka starať. V triede sa zahrali didaktické hry, z ktorých si pripomenuli aj Desatoro, ako  čo najmenej Zem znečisťovať:

DESATORO K OCHRANE ZEME

 1. Nevylievaj nebezpečné látky a oleje do vody, upozorni rodičov, aby neumývali autá v blízkosti vodných tokov a zdrojov!
 2. Nevypaľuj trávnaté porasty a nezakladaj oheň na nebezpečných miestach!
 3. Netrhaj a nenič rastliny, a nezabíjaj zvieratá!
 4. Využívaj ekologické balenie výrobkov!
 5. Plastové obaly, fľaše a iný odpad odhadzuj do vyhradených kontajnerov!
 6. Rešpektuj zásady separovaného zberu!
 7. Pri návštevách prírody dodržuj všeobecné zásady a rešpektuj pokyny ochranárskych   združení!
 8. Zapájaj sa do podujatí a akcií organizovaných na ochranu a zveľadenie prírody!
 9. Zasaď svoj strom života, staraj sa oň a o zeleň vo svojom okolí!
 10. Vnímaj prírodu rozumom a citom!

Napokon sa aj oni vybrali do okolia školy – na Sídlisko II poupratovať miesta, na ktorých sa aj radi hrajú a neporiadok im prekáža.

 • 04_rocnik_01
 • 04_rocnik_02
 • 04_rocnik_03
 • 04_rocnik_04
 • 04_rocnik_05
 • 04_rocnik_06
 • 04_rocnik_07
 • 04_rocnik_08
 • 04_rocnik_09
 • 04_rocnik_10
 • 04_rocnik_11
 • 04_rocnik_12

Aj v Školskom klube detí si tento sviatok pripomenuli rôznymi aktivitami. Nechýbali ekohry a výroba zaujímavých  výrobkov z odpadového materiálu, ale aj tvorba projektu „Veselý dážď“. Aj popoludní sa vybrali deti k upratovaniu okolia školy, no neporiadok nenašli, keďže dvor už uprataný bol. Veľmi by si želali, aby to  tak bolo každý deň...

Zaujímavosťou dňa bola besedou s ornitológom RNDr. Petrom Pjenčákom, pracovníkom Vlastivedného múzea v Hanušovciach. Pán ornitológ na úvod deťom vysvetlil pojmy ornitológ a ornitológia a oboznámil deti s významom lesa. Ich pozornosť si získal pútavou prezentáciou  o vtákoch žijúcich v našich lesoch, ktorá bola doplnená aj zvukovými ukážkami.

Veríme, že takéto zaujímavé akcie vzbudia väčší záujem detí o problémy našej planéty.

 • skd_01
 • skd_02
 • skd_03
 • skd_04
 • skd_05
 • skd_06
 • skd_07
 • skd_08
 • skd_09
 • skd_10
 • skd_11
 • skd_12
 • skd_13
 • skd_14
 • skd_15
 • skd_16
 • skd_17

Pripravené aktivity ku Dňu Zeme piatakom nevyšli presne podľa ich predstáv. Nepriaznivé počasie spôsobilo, že plánovanú túru po náučnom chodníku v Pavlovciach museli preložiť na inokedy. Taktiež sadenie stromčekov v areáli školy sa uskutoční v náhradnom termíne. No ale pasívni určite neostali a zapojili sa na chodbách školy do rôznych ekologických súťaží. Každá trieda postupne absolvovala štyri stanovištia, na ktorých získavali body za správnosť splnenia úloh. K obľúbenými pre nich patrili ekosúťaže – pexeso „Poznaj a chráň“ o rastlinách,  „Stratil som sa vo svete“ – o živočíchoch, ako aj súťaž „Odpadko“  venovaná problematike separácie odpadov. Svoje vedomosti si mohli v rámci ročníka porovnať aj vo vedomostnom teste. No a ako to dopadlo? Na 1. mieste sa umiestnila V. B trieda, za ňou získala 2. miesto V. D trieda, 3. miesto obsadila V. A trieda a ako posledná skončila V.C.

Za svoje výkony bola každá trieda odmenená rovnako - diplomom za aktivity pri príležitosti Dňa Zeme.

 • 05_rocnik_01
 • 05_rocnik_02
 • 05_rocnik_03
 • 05_rocnik_04
 • 05_rocnik_05
 • 05_rocnik_06
 • 05_rocnik_07
 • 05_rocnik_08
 • 05_rocnik_09
 • 05_rocnik_10
 • 05_rocnik_11
 • 05_rocnik_12
 • 05_rocnik_13
 • 05_rocnik_14
 • 05_rocnik_15
 • 05_rocnik_16
 • 05_rocnik_17
 • 05_rocnik_18
 • 05_rocnik_19
 • 05_rocnik_20
 • 05_rocnik_21
 • 05_rocnik_22
 • 05_rocnik_23
 • 05_rocnik_24
 • 05_rocnik_25
 • 05_rocnik_26
 • 05_rocnik_27

Aktivity šiestakov boli zamerané na tvorbu triednych ekoplagátov a výrobu originálneho ekostromčeka z plastu.

V každej triede sa vytvorili skupiny žiakov, ktorí spoločne zhotovovali plagáty a netradičný stromček. Tematika ekoplagátov bola rôzna. Viaceré obsahovali pestré ilustrácie s doplnením textu o Dni Zeme, iné poskytli ucelený pohľad na ohrozené druhy živočíchov, rastlín či upozornili na nebezpečenstvá a následky znečisťovania životného prostredia alebo ponúkli praktické rady, ako chrániť prírodu a našu planétu Zem.

Aktivita VI.C ku Dňu Zeme bola spojená s precvičovaním angličtiny. Rozdelili sa do troch pracovných skupín. Každá skupina pripravila plagát vo formáte A4, semienka zeleniny a sprievodný list v angličtine. Všetko vložili do pripravených fliaš, ktoré riadne zatvorené vhodili do Tople. V liste informovali nálezcov fľaše o školskej akcii ku Dňu Zeme so žiadosťou, aby semienka zasadili do svojej zeme a ozvali sa na priložené emailové adresy.

Žiaci VI.D triedy skrášlili interiér školy svojím zaujímavým ekostromčekom. Niektoré skupiny vytvorili farebné mozaikovité obrazy stvárňujúce krásy prírody.

Záverečná prezentácia prác žiakov potvrdila nielen tvorivosť, nápaditosť a zručnosť našich žiakov, ale aj uvedomenie si významu daného celosvetového projektu Dňa Zeme a sprevádzala ju radosť z vykonanej práce.

 • 06_rocnik_01
 • 06_rocnik_03
 • 06_rocnik_04
 • 06_rocnik_05
 • 06_rocnik_06
 • 06_rocnik_07
 • 06_rocnik_08
 • 06_rocnik_09
 • 06_rocnik_10
 • 06_rocnik_11
 • 06_rocnik_12
 • 06_rocnik_13
 • 06_rocnik_14
 • 06_rocnik_15
 • 06_rocnik_16
 • 06_rocnik_17
 • 06_rocnik_18
 • 06_rocnik_19
 • 06_rocnik_20
 • 06_rocnik_21

Siedmaci mali na tento deň naplánovaných niekoľko úloh, preto ich program bol veľmi pestrý. Najskôr sa pustili do vytvárania triednych ekologických komiksov. Každý žiak mal možnosť vytvoriť vlastný komiks, alebo mohol pracovať v skupinkách a podieľať sa na tvorbe spoločného komiksu. Najčastejšie témy vytvorených komiksov sa týkali znečisťovania našej planéty, lesov a vody. Pozornosť venovali aj skleníkovému efektu, smogu, ozónovej vrstve a kyslým dažďom. Aby neostalo len pri slovách o ochrane Zeme, rozhodli sa priložiť ruku k dielu a zbaviť Zem aspoň niekoľkých odpadkov. Trasa siedmakov preto smerovala okolo cintorína až na Dubník. Celou cestou zbierali odpadky, ktorými naplnili niekoľko vriec. Neskôr navštívili aj chovateľa koní, ktorý im porozprával zaujímavosti o chove týchto krásnych zvierat.

 • 07_rocnik_01
 • 07_rocnik_02
 • 07_rocnik_03
 • 07_rocnik_04
 • 07_rocnik_05
 • 07_rocnik_06
 • 07_rocnik_07
 • 07_rocnik_08
 • 07_rocnik_09
 • 07_rocnik_10

Pri príležitosti Dňa Zeme boli aktívni aj ôsmaci, ktorí sa stretli a pestrými aktivitami v školskej telocvični prispeli svojou kvapkou k ochrane životného prostredia. Básnickým perom sa zamýšľali nad osudmi stromov, o ktorých akoby ľudia zabudli, že sú pľúcami sveta. Svojimi šikovnými rukami vytvorila každá trieda kreatívne logá, v ktorých žiaci vyjadrili svoj zelený postoj k našej planéte. Túto myšlienku podporili aj divadelným duchom formou pantomímy.

 • 08_rocnik_01
 • 08_rocnik_02
 • 08_rocnik_03
 • 08_rocnik_04
 • 08_rocnik_05
 • 08_rocnik_06
 • 08_rocnik_07
 • 08_rocnik_08

Naši deviataci, teda najstarší a najzodpovednejší, vzdali v tento deň úctu našej Zemi prácou a upravili si areál školy – ihriská, atletické dráhy a naše krásne átrium.

 • 09_rocnik_01
 • 09_rocnik_02
 • 09_rocnik_03
 • 09_rocnik_04
 • 09_rocnik_05
 • 09_rocnik_06
 • 09_rocnik_07

Cieľom všetkých aktivít počas Dňa Zeme nebolo len zasúťažiť si, či vyhrať, ale hlavne prepojiť teoretické vedomosti žiakov z prírodovedy, biológie, geografie a ekológie s praktickým životom, viesť žiakov k aktívnej ochrane prírody okolo nás.

Na záver si spoločne poprajme, aby bol Deň Zeme nie len raz v roku, ale každý jeden deň v roku.