apr
24

Slávik Slovenska 2014 – školské kolo

Slávik Slovenska 2014 – školské koloDňa 24. apríla 2014 sa konalo školské kolo speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2014. Už sa stalo tradíciou, že v našej škole má súťaž slávnostný ráz. Súťažiaci sú oblečení v krojoch – keďže väčšina z nich sú členovia DFS Cifroško. Súťaž otvorila spevácka skupina DFS a navodila tak príjemnú atmosféru. Predviedli sa po každej súťažnej kategórii a tak čakanie na porotu nebolo zdĺhavé.


Súťažilo 33 spevákov, v I. kategórii 13, v druhej 12, v tretej kategórii 8. Súťažiacich sprevádzal na akordeóne Mgr. Peter Šofranko. Súťažiaci spievali dve súťažné piesne, jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2014, druhú pieseň si žiaci zvolili podľa vlastného výberu.

Za dokonale pripravenú súťaž ďakujeme vedúcim speváckej zložky súboru PaedDr. J. Kolesárovej a Mgr. D. Kolesárovej.

Odborná porota v zložení PaedDr. Jarmila Kolesárová - predseda, členovia: Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Marcela Lukčiková v jednotlivých kategóriách rozhodla takto:

I. kategória

 1. miesto: Ján Mičej, III. A (PaedDr. J. Kolesárová)
 2. miesto: Nina Mrusková, II. A (Mgr. H. Borošová)
 3. miesto: Ema Velčková, I. A (Mgr. H. Bendiková) a Ema Demčíková, II. A (Mgr. H. Borošová)

Pochvalné uznanie: Zuzana Mičejová, I. D (Mgr. D. Kolesárová)

II. kategória

 1. miesto: Hana Kocáková, V. D (Mgr. Z. Mičejová)
 2. miesto: Eva Rozkošová, IV. C (Mgr. M. Čuchranová)
 3. miesto: Eva Kmecová, V. B (Mgr. P. Šofranko) a Jana Bačiková, IV. A (Mgr. V. Andrejčáková)

Pochvalné uznanie:
Olívia Demčáková, VI. B (Mgr. P. Šofranko)
Martina Maťašová, VI. D (Mgr. P. Šofranko)
Marta Šofranková, IV. B (Mgr. V. Kobielská)

III. kategória

 1. Soňa Tarčinská, VII. A (Mgr. P. Šofranko)
 2. Natália Krúdyová, VII. B (Mgr. P. Šofranko)
 3. Timea Marcinová, VIII. B (Mgr. P. Šofranko)

Všetkým zúčastneným spevákom ďakujeme za krásny zážitok, učiteľom za ich prípravu, oceneným srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodovom kole.

 • slavik_skola_01
 • slavik_skola_02
 • slavik_skola_03
 • slavik_skola_04
 • slavik_skola_05
 • slavik_skola_06
 • slavik_skola_07
 • slavik_skola_08
 • slavik_skola_09
 • slavik_skola_10
 • slavik_skola_11
 • slavik_skola_12
 • slavik_skola_13
 • slavik_skola_14
 • slavik_skola_15
 • slavik_skola_16
 • slavik_skola_17
 • slavik_skola_18
 • slavik_skola_19
 • slavik_skola_20
 • slavik_skola_21
 • slavik_skola_22
 • slavik_skola_23
 • slavik_skola_24
 • slavik_skola_25
 • slavik_skola_26
 • slavik_skola_27
 • slavik_skola_28
 • slavik_skola_29
 • slavik_skola_30
 • slavik_skola_31
 • slavik_skola_32
 • slavik_skola_33
 • slavik_skola_34
 • slavik_skola_35
 • slavik_skola_36
 • slavik_skola_37
 • slavik_skola_38
 • slavik_skola_39
 • slavik_skola_40
 • slavik_skola_41
 • slavik_skola_42
 • slavik_skola_43
 • slavik_skola_44
 • slavik_skola_45
 • slavik_skola_46
 • slavik_skola_47
 • slavik_skola_48
 • slavik_skola_49
 • slavik_skola_50
 • slavik_skola_51
 • slavik_skola_52
 • slavik_skola_53
 • slavik_skola_54
 • slavik_skola_55
 • slavik_skola_56
 • slavik_skola_57
 • slavik_skola_58
 • slavik_skola_59
 • slavik_skola_60
 • slavik_skola_61
 • slavik_skola_62
 • slavik_skola_63
 • slavik_skola_64
 • slavik_skola_65
 • slavik_skola_66
 • slavik_skola_67
 • slavik_skola_69
 • slavik_skola_70
 • slavik_skola_71
 • slavik_skola_72
 • slavik_skola_73
 • slavik_skola_74
 • slavik_skola_75
 • slavik_skola_76