dec
17

Čarovné Vianoce

Čarovné Vianoce"Vianoce. Rok čo rok k nám prichádzajú pomaly a nenápadne, sú vždy najkrajšie a opäť sa blížia, už môžeme počítať dni. Sú to jediné sviatky v roku, ktoré majú toľko prívlastkov ako radostné, bohaté, láskyplné, pokojné..." - týmito slovami otvorili vianočnú akadémiu jej moderátori - Bianka a Aleksander.

dec
13

Čas premien

Čas premienV období dospievania u každého z nás dochádza k istým fyziologickým a psychickým zmenám. O podstate, príčinách a následkoch týchto zmien sa dievčatá šiesteho a chlapci siedmeho ročníka mohli veľa dozvedieť 13.12.2013 počas výchovno–vzdelávacích programov pod názvami: "Čas premien" a "Na štarte mužnosti". V tento deň našu školu navštívila pani lektorka Mgr. M. Čolláková. Tá počas prednášky s powerpointovými prezentáciami prijateľnou formou sprístupnila žiakom dôležité informácie o období dospievania, odpovedala na otázky a nenásilnou komunikáciou nabádala dospievajúcu mládež k zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

dec
11

Pytagoriáda – školské kolo

Pytagoriáda – školské koloDňa 10. a 11. decembra 2013 si vyskúšali svoje matematické zručnosti a logické myslenie žiaci tretieho až ôsmeho ročníka v školskom kole pytagoriády. Každú triedu reprezentovali piati žiaci, ktorí súťažili v šiestich kategóriách. Niektorým sa darilo viac, iným menej. No už len za ich odvahu popasovať sa s náročnými úlohami, si zaslúžia pochvalu.

dec
10

Informatická súťaž iBobor

Informatická súťaž iBoborV tomto školskom roku sa uskutočnila informatická súťaž iBobor. Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnilo v jednotlivých kategóriách spolu 26 žiakov.

 

 

dec
08

Integráčik – výtvarná súťaž

Integráčik – výtvarná súťažNárodný deň čísla tiesňového volania 112 a výsledky výtvarnej súťaže
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky usporiadala 1.decembra Národný deň čísla tiesňového volania 112, ktorý sa tento rok uskutočnil po prvýkrát. Cieľom tejto aktivity je prispieť k väčšej propagácii integrovaného záchranného systému a európskeho čísla tiesňového volania v intenciách požiadaviek Európskej asociácie tiesňových volaní (EENA).

dec
10

Prvá pomoc

Prvá pomocDňa 10.12.2013 sme sa zúčastnili prednášky spojenej s ukážkami prvej pomoci. Pani inštruktorka z Červeného kríža, p. Kertisová, predviedla všetkým siedmakom, ako poskytnúť prvú pomoc človeku v núdzi. Naučili sme sa ako pomôcť postihnutému v bezvedomí masážou srdca, umelým dýchaním, dusiacemu sa, aj ako pomôcť malému dieťaťu v núdzovej situácii. Veľmi prínosné pre nás bolo, že sme si mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na figurínach.

dec
06

Pečenie medovníkov

Pečenie medovníkovUpiecť a ozdobiť medovník nie je veru jednoduché. V piatok na Mikuláša sme si to pod vedením pani Zubkovej mohli vyskúšať aj my, žiačky VII.B triedy. Hneď ráno sme sa zišli a pri veselej nálade sme si tieto tradičné vianočné maškrty nielen napiekli, ale aj vyzdobili. Cesto sme si vyvaľkali, s radosťou povykrajovali medovníkové figúrky a dozlata ich upiekli. Miestnosťou sa niesla vianočná a tvorivá atmosféra, školskou chodbou príjemná vôňa. Upečené medovníky sme si na koniec vyzdobili. Vyskúšali sme si, aké dôležité je to, aby sa nám pri zdobení netriasla ruka. No najkrajšie bolo to, keď sme si spolu sadli k stolu, ochutnali napečené medovníčky a potom podarovali sladké medovníčky aj ostatným spolužiakom a pánom učiteľom.