dec
10

Prvá pomoc

Prvá pomocDňa 10.12.2013 sme sa zúčastnili prednášky spojenej s ukážkami prvej pomoci. Pani inštruktorka z Červeného kríža, p. Kertisová, predviedla všetkým siedmakom, ako poskytnúť prvú pomoc človeku v núdzi. Naučili sme sa ako pomôcť postihnutému v bezvedomí masážou srdca, umelým dýchaním, dusiacemu sa, aj ako pomôcť malému dieťaťu v núdzovej situácii. Veľmi prínosné pre nás bolo, že sme si mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na figurínach.

Touto akciou zorganizovanou našou školou v spolupráci s Červeným krížom vo Vranove nad Topľou sme si upevnili učivo z biológie a zároveň sa cítime byť lepšie pripravený do života, v prípade, keď sa v takejto kritickej situácii ocitneme.

Určite, keď raz bude niekto potrebovať poskytnúť prvú pomoc v našej blízkosti si na túto skvelú prednášku spomenieme a zachránime niekomu to najcennejšie – život.

Evka Šimková
žiačka VII.C

 • siedmaci_cerveny_kriz_01
 • siedmaci_cerveny_kriz_02
 • siedmaci_cerveny_kriz_03
 • siedmaci_cerveny_kriz_04
 • siedmaci_cerveny_kriz_05
 • siedmaci_cerveny_kriz_06
 • siedmaci_cerveny_kriz_07
 • siedmaci_cerveny_kriz_08
 • siedmaci_cerveny_kriz_09
 • siedmaci_cerveny_kriz_10
 • siedmaci_cerveny_kriz_11
 • siedmaci_cerveny_kriz_12
 • siedmaci_cerveny_kriz_13
 • siedmaci_cerveny_kriz_14