feb
28

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvikV dňoch od 23.-28.02.2014 absolvovali žiaci siedmeho ročníka lyžiarsky výcvik, ktorý prebiehal v lyžiarskom stredisku Skicentrum Strednica. Celý týždeň sa niesol nielen v znamení výučby a zdokonaľovania sa v lyžiarskej technike a získavania teoretických poznatkov z pripravených prezentácii a video ukážok, ale aj zábavy a upevňovania vzťahov v kolektíve. Predposledný deň výcviku žiaci predviedli svoje zručnosti v lyžovaní a zasúťažili si v slalomových pretekoch, ktoré im pripravili ich inštruktori. To, ako sa siedmaci počas celého lyžiarskeho výcviku mali, si môžete pozrieť vo fotogalérii.

feb
24

Oliho príbeh

Oliho príbehDňa 24.2.2014 sa tretiaci zúčastnili besedy  pod názvom "Oliho príbeh". Témou besedy bol celoslovenský projekt zameraný na žiakov druhých a tretích ročníkov základných škôl. Gestorom projektu je odbor komunikácie a prevencie kancelárie prezidenta Policajného zboru. "Oliho príbehom" boli tretiaci sprevádzaní členkou Policajného zboru Mgr. Zuzanou Gojdovou, ktorá pomocou krátkeho animovaného filmu, rozdeleného do štyroch časti, z ktorých každá upozorňuje na určité riziko. Nimi boli deti upozornené na nebezpečenstvo -  ktorému sú vystavené pri pohybe a hrách v blízkosti železníc.

feb
23

Päť zlatých zo súťaže Talenty 2014

Päť zlatých zo súťaže Talenty 2014V nedeľu 23. februára sa v Dlhom Klčove uskutočnil ďalší ročník súťaže v speve ľudových a populárnych piesní Talenty 2014, ktorý bol pre našich žiakov mimoriadne úspešným. V I. kategórii v speve ľudových piesní reprezentovala našu školu Ninka Mrusková, ktorú do súťaže pripravovala PaedDr. Jarmila Kolesárová, v II. kategórii Hanka Kocáková, v kategórii spevácke skupiny staršia dievčenská spevácka skupina DFS Cifroško – príprava Mgr. Danka Kolesárová. V speve populárnej piesne súťažila v I. kategórii Anička Maťašová  - príprava PaedDr. Jarmila Kolesárová a v II. kategórii Peter Gáč – príprava Mgr. Peter Šofranko.

feb
17

Skauti vyhodnocujú svoju polročnú činnosť

Skauti vyhodnocujú svoju polročnú činnosťVšestrannosť skautingu sa prejavila aj v činnosti skautského krúžku. Hlavnou činnosťou samozrejme je pobyt v prírode a jej poznávanie. To sme praktizovali hlavne v sobotu. Chcem sa poďakovať žiakom, ktorým sa ráno chcelo vstať a ísť hoc aj do nepriaznivého počasia. Kreativita našich žiakov sa prejavila aj spracovaním prírodnín. Do toho sme zakomponovali hry, ktoré chápeme ako najlepší výchovný prostriedok. Hrou sa snažíme pôsobiť na schopnosť spolupracovať, dodržiavať pravidlá, pracovať na rozvoji svojich vlastností a schopností.

feb
13

Olympiáda nemeckého jazyka

Nový školský rok sa začalKaždoročne sa žiaci školy zúčastňujú olympiády nemeckého jazyka v obvodovom kole a my sme hrdí nato, že obyčajne bývajú  úspešní a postupujú aj do krajského, ba dokonca aj do celoslovenského kola. Že je to súťaž náročná, svedčí aj fakt, že v tomto školskom roku  pre nedostatočný počet žiakov (prihlásilo sa ich iba 10) sa nekonalo obvodové kolo vo Vranove nad Topľou. Súťaž sa uskutočnila v Prešove – kde vyhodnotili aj najlepších z jednotlivých okresov: 23.01.2014 prebehlo obvodové kolo, kde v 1A kategórii, súťažila žiačka VII.B triedy, Viera Nemčíková, kde za okres Vranov obsadila 1. miesto a v rámci obvodového kola sa umiestnila na 4. mieste.

feb
14

Karneval

Karneval 2014Dňa 14. februára 2014 zavítali do pestro vyzdobenej telocvične školy princezné, rytieri, víly, bojovníci, strigy i černokňažníci, lesné zvieratká i veselí šašovia a mnohé iné záhadné bytosti i chodiace predmety. Neprišli si zahrať žiaden turnaj vo vybíjanej ani vo volejbale, prišli sa zabaviť na fašiangovom KARNEVALE!

feb
11

Dejepisná olympiáda

Dejepisná olympiádaCentrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 11.2.2014 6. ročník Dejepisnej olympiády, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy a športu SR. Do Dejepisnej olympiády sa zapojila aj naša škola - ZŠ Sídlisko II. Úspešnými riešiteľmi náročných úloh boli všetci žiaci z každej kategórie /Rudolf Hrubovský - 6. ročník, Dárius Krišta - 7. ročník, Dominik Švarný - 8. ročník/. Žiak Jaroslav Hudacký - 9. ročník - postúpil vo svojej kategórii do krajského kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 1.4.2014 v Prešove. Srdečne mu blahoželáme.