feb
06

Zápis detí do 1. ročníka

Zápis detí do 1. ročníkaDňa 6.2.2014 sa v škole konal zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015. Budúcich prváčikov privítali Šmolkovia v plnej paráde. Pripravili pre nich krásny program – pesničky, tance, hry. Deti z materských škôl si vyskúšali svoju odvahu a vystúpili tiež – s básničkami, pesničkami – ba dokonca aj s malým divadielkom. V krásne vyzdobených triedach sa deti posadili do lavíc – v nich si vyskúšali svoje schopnosti v počítaní, kreslení, skladaní kociek, poznávaní farieb.

feb
05

Beseda o dospievaní

Beseda o dospievaníDňa 5. februára 2014 sme na našej škole privítali dvoch vzácnych hostí, lektorov šíriacich kultúru života Mgr. Ivanu Kovaľovú a Mgr. Pavla Hudáka. koordinátora pre výchovu mládeže na Slovensku. Beseda bola pripravená pre žiakov 7. a 8. ročníka, zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčata. Trvala štyri vyučovacie hodiny, chlapci počúvali v počítačovej učebni a dievčata v jedálni. Obaja lektori na vysokej odbornej a morálnej úrovni vyzdvihli opravdivú krásu oboch pohlaví, vysvetlili vzájomné vzťahy a poukázali na biologický, emocionálny aj povahový charakter muža a ženy. Samozrejme zazneli aj témy o priateľstve, láske a rodine.

feb
05

Biologická olympiáda

Biologická olympiádaDňa 5.2.2014 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnilo obvodové kolo Biologickej olympiády. Našu školu v kategórii C v teoreticko-praktickej časti reprezentovala žiačka IX.C triedy - Katarína Košalková. Z desiatich súťažiacich v danej kategórií sa umiestnila na 2. mieste s celkovým počtom bodov 55,5. Žiačku pripravovala Mgr. Emília Krúdyová. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a držíme prsty v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 13.3.2014 v Prešove.

feb
04

Návšteva z Ukrajiny

Návšteva z UkrajinyDruhý polrok školského roka sme začali netradične. Privítali sme vzácnu návštevu! Dňa 4. februára 2014 nás poctil svojou návštevou tanečný súbor Aelita z mesta Dobropolje v Doneckej oblasti, v Ukrajine. Tanečný kolektív Aelita bol založený v roku 1996 pri Paláci kultúry bane "Dobropoľskaja" v meste Doneck v Ukrajine. Súbor má 140 členov, pracuje pod vedením umeleckej vedúcej Larisy Bondarovej a choreografky Anny Šmaľkovej. K nám zavítalo jeho 24 členov a 4 pani učiteľky.