máj
13

Čarovný štetec a zázračná farbička

Čarovný štetec a zázračná farbičkaVýtvarná súťaž "Čarovný štetec a zázračná farbička" sa uskutočnila 12.5.2014 v priestoroch CVČ vo Vranove n.T. Naši malí umelci dôstojne reprezentovali svoju  školu, o čom svedčia pekné úspechy. V I. kategórii (3. a 4. ročník) získala Bianka Balogová z III. A – p. uč. PaedDr. J. Kolesárová 2. miesto a Filip Mrusko zo IV. A – p. uč. Mgr. K. Hublerová 3. miesto. Prvenstvo v II. kategórii (5. a 6. ročník) si odniesla Vanesa Kuliničová z V.C – p. uč. Mgr. M. Borošová. V III. kategórii (7. a 8. roč.) súťažili A. Molčanová zo VII. C a M. Ilečková z VIII. A triedy. Našim talentovaným žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a zároveň ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

  • carovny_stetec_01
  • carovny_stetec_02
  • carovny_stetec_03
  • carovny_stetec_04
  • carovny_stetec_05