máj
16

Vzácny úspech našich žiakov

Vzácny úspech našich žiakovUž 22 rokov vyhlasuje Ministerstvo školstva SR celoštátnu literárnu súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Jej cieľom je vyvolať hlbší a systematický záujem žiakov o slovenčinu, jej výrazovú bohatosť, umožniť im vyjadriť osobný vzťah k slovenskému jazyku a pocit hrdosti na jednu zo základných národných hodnôt Slovákov – vlastnému jazyku. Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapojili do súťaže s kvalitnými prácami, ktoré boli v celoslovenskom kole aj porotou po zásluhe ocenené.

máj
16

Biologická olympiáda

Biologická olympiádaDňa 15.5.2014 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou konala Biologická olympiáda, kategória D. Naša žiačka Adéla Molčanová získala 3. miesto v projektovej časti. Svoju prácu na tému: Gravidita kobyly, pôrod a prvé dni žriebätka excelentne odprezentovala pred komisiou a doplnila o zážitky a vedomosti, ktoré získava chovom koní.

máj
15

Botanikiáda

BotanikiádaUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uviedla pred piatimi rokmi do života nový projekt BOTANIKIÁDA pre žiakov piateho ročníka základných škôl a ich učiteľov biológie. V apríli sa naši piataci zapojili do elektronickej formy tejto súťaže. Na základe výsledkov školského kola boli najúspešnejší dvaja žiaci (obaja z V. B) - Patrik Hermanovský a Daniel Sisák. Dňa 14.5.2014 sa obaja žiaci spolu so svojou učiteľkou – Mgr. Emíliou Krúdyovou zúčastnili príťažlivého podujatia v Botanickej záhrade v Košiciach.

máj
13

Čarovný štetec a zázračná farbička

Čarovný štetec a zázračná farbičkaVýtvarná súťaž "Čarovný štetec a zázračná farbička" sa uskutočnila 12.5.2014 v priestoroch CVČ vo Vranove n.T. Naši malí umelci dôstojne reprezentovali svoju  školu, o čom svedčia pekné úspechy. V I. kategórii (3. a 4. ročník) získala Bianka Balogová z III. A – p. uč. PaedDr. J. Kolesárová 2. miesto a Filip Mrusko zo IV. A – p. uč. Mgr. K. Hublerová 3. miesto. Prvenstvo v II. kategórii (5. a 6. ročník) si odniesla Vanesa Kuliničová z V.C – p. uč. Mgr. M. Borošová. V III. kategórii (7. a 8. roč.) súťažili A. Molčanová zo VII. C a M. Ilečková z VIII. A triedy. Našim talentovaným žiakom srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom a zároveň ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.

máj
07

Farby – farbičky

Farby – farbičkyV každodennom zhone, plnom povinností si veľakrát neuvedomujeme, ako sa striedajú všedné dni so sviatkami. Na jeden sviatok - Deň matiek – by sme nemali zabudnúť nikdy. Mama znamená istotu, lásku, porozumenie, každé dieťa chce vyčarovať úsmev na tvári svojej mamičky. Preto v stredu, 7.5.2014, privítala vychovávateľka p. Danka Rožeková malých umelcov z ŠKD, ktorí pomocou farieb – farbičiek namaľovali portréty svojich mamičiek. Práce sa vydarili a určite potešia všetky mamky, ktoré navštívia našu školu.

máj
09

Biblická olympiáda

Biblická olympiádaDňa 9. mája 2014 sa konalo Krajské - seniorálne kolo Biblickej olympiády ECAV na Slovenku. Cieľom súťaže nebolo len preverovanie vedomostí a poznatkov z Písma , ale jej cieľom bolo predovšetkým prejaviť u žiakov záujem o Božie slovo a život s Pánom Ježišom Kristom. Žiaci súťažili vo vedomostiach z Biblie - zo Starej a Novej zmluvy. Zastúpenie sme mali v dvoch kategóriách:  v 1. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ) nás zastupoval  Šimon Krišta (IV. B). Zo šestnástich prítomných obsadil 5. miesto. V 3. kategórii (7. – 9. ročník ZŠ) nás reprezentovali traja žiaci 7. ročníka: Soňa Tarčinská (VII.A), Dárius Krišta (VII.A) a Samuel Krištan (VII.A). Najväčším úspechom sa môže pochváliť Soňa Tarčinská, ktorá obsadila pekné 3. miesto. Žiakov pripravoval Mgr. Peter Soták.

máj
06

Pre krajšiu školu

Pre krajšiu školuDňa 6.5.2014 sa prváci rozhodli niečo pre svoju školu urobiť. Keďže majú radi prírodu a  želali by si mať ju aj v blízkosti školy – vybrali sa sadiť. Už dvadsať rokov sadia v okolí školy prváci svoj stromček, o ktorý by sa mali starať až do konca školskej dochádzky, no vždy sa nájde niekto, kto im ho buď vytiahne, zlomí alebo inak poškodí. Ak by sa totiž každý stromček ujal, v okolí školy by už bol riadny les. Preto si tohtoroční prváci vybrali na vysadenie ozdobné kríčky. Slávnostne si ich so svojimi pani učiteľkami vysadili hneď pod svoje okná, aby ich mohli strážiť, poriadne sa starať,  sledovať ako rastú a kvitnú.

Ďalšie články...