mar
31

Prváci už čitateľmi

Prváci už čitateľmiKniha je priateľ človeka. Vedia to už aj naši prváci, ktorí sa 31.marca 2014 zúčastnili slávnostného zápisu do Hornozemplínskej knižnice. Privítali ich dve nezbedné žabky – Kvak a Čľup a v pútavej a vtipnej dramatizácii im ukázali, ako sa s knihami nezaobchádza. O tom, ako je to správne, ich poučil pán knihovník. Všetci prváci slávnostne sľúbili knižnej víle, že sa budú o knihy starať, nebudú ich poškodzovať, ale naopak, poškodené knihy opravia. Takto sa stali oficiálnymi členmi knižnice a dostali svoj prvý čitateľský preukaz. Veríme, že mnohí sa stanú stálymi čitateľmi knižnice a knihy budú ich naozajstnými priateľmi.

mar
26

Besedy na tému "Kriminalita mládeže"

Nový školský rok sa začal7. ročník
Pod tento pojem je zahrnutá delikvencia maloletých a kriminalita mladistvých. A práve táto oblasť protiprávneho konania sa stala témou besedy určenej pre siedmakov. V úvode besedy si pre nich zástupkyňa polície, Mgr. Zuzana Gojdová, pripravila prednášku na ozrejmenie rozdielu medzi trestným činom a priestupkom a vymedzenie trestnoprávnej zodpovednosti i možných sankcií v prípade porušenia zákona, či už na úrovni priestupku alebo trestného činu. Cieľom bolo upozorniť žiakov na to, že už v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Ich pozornosť bola ďalej upriamená na to, že požívanie a ponúkanie alkoholu u detí je nezákonné a každý, kto tak učiní, dopúšťa sa priestupku voči zdravému fyzickému i duševnému vývinu neplnoletej osoby.

mar
26

Biblická olympiáda

Biblická olympiádaDňa 26. marca 2014 sa uskutočnilo okresné kolo už 13. ročníka biblickej olympiády žiakov základných škôl. V tomto roku boli predmetom súťaže vybrané knihy Svätého písma: Exodus, Prorok Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Súťažilo 5 základných škôl v trojčlenných družstvách. Našim žiakom sa darilo, obsadili dve prvé miesta, jedno druhé. Víťazné družstvá postupujú na diecézne čiže krajské kolo do Košíc a do Prešova, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2014.

mar
26

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských právPred rokom sme na našej škole začali s tradíciou Olympiády ľudských práv. Je to súťaž pôvodne orientovaná na stredoškolskú mládež, no ľudské práva sú oblasťou, ktorá sa dotýka každého z nás už od útleho detstva. Aj Slovenská republika je štátom, ktorý sa zaviazal ľudské práva dodržiavať a podporovať. A práve v tomto mesiaci, konkrétne 25. marca, stala sa naša krajina dejiskom boja za ľudské práva a tento deň bol vyhlásený za Pamätný deň SR – Deň zápasu za ľudské práva.

mar
25

Svetový deň vody v našej škole

Svetový deň vodyAj keď v  tomto roku pripadol Svetový deň vody na sobotu, 22. marca 2014, naši žiaci si ho pripomenuli dnes, 24. marca. Prvý Svetový deň vody sa uskutočnil 22.3.1993 a odvtedy je jeho cieľom neustále pripomínanie dôležitosti a významu vody a motivovanie ľudí k jej ochrane a šetreniu. Voda je najrozšírenejšou a najdôležitejšou látkou na svete, bez ktorej by život na Zemi nebol možný.

mar
25

Siedmaci na Kapušianskom hrade

Siedmaci na Kapušianskom hradeKapušiansky hrad je zrúcaninou hradu nad obcou Kapušany a je situovaný na skalnom výbežku vrchu Zámčisko. Práve na tomto mieste, žiaci siedmeho ročníka, 24. marca, prežili svoj Eko-deň - vystúpili na zrúcaniny Kapušianskeho hradu. Hrad ich privítal v novom šate. Vďaka projektu Odklínanie slovenských hradov, prebieha oprava hradných múrov. Krásny výhľad, záhadné zákutia hradu, kúsok histórie, príjemné počasie to všetko umocnilo pozitívne dojmy z pekného dňa.

mar
21

Na návšteve v Steel PARKU

Na návšteve v Steel PARKUDňa 21. 03. 2014 sa vybrali naši siedmaci v rámci exkurzu technickej výchovy na návštevu košického Kulturparku, ktorého súčasťou je aj Steel PARK – Kreatívna fabrika. Práve toto zábavné technické centrum svojou neobvyklou expozíciou láka najmä detských návštevníkov a stalo sa aj ich hlavným cieľom.