mar
11

Európa v škole – okresné kolo

Európa v škole – okresné koloDňa 10. marca 2014 sa v Centre voľného času uskutočnilo vyhodnotenie okresnej súťaže Európa v škole. Ohodnotené boli literárne, výtvarné a multimediálne práce žiakov základných škôl z celého okresu. Víťazné práce postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy. Pre našu školu bola súťaž veľmi úspešná. Z piatich zaslaných prác štyri obsadili prvé miesto! Mladým umelcom srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole!

LITERÁRNE PRÁCE

Individuálne práce

I. kategória

  1. miesto: Šimon Krišta, IV. B – príprava Mgr. Viera Kobielská

III. kategória

  1. miesto: Dárius Krišta, VII. A – príprava Mgr. Andrea Vasiľová


VÝTVARNÉ PRÁCE

I. kategória

  1. miesto: Lucia Bindasová, II. A – príprava Mgr. Helena Borošová

II. kategória

  1. miesto: Lýdia Česláková, V. A – príprava Mgr. Margaréta Borošová

Foto: ilustračné