mar
26

Biblická olympiáda

Biblická olympiádaDňa 26. marca 2014 sa uskutočnilo okresné kolo už 13. ročníka biblickej olympiády žiakov základných škôl. V tomto roku boli predmetom súťaže vybrané knihy Svätého písma: Exodus, Prorok Jonáš a Evanjelium podľa Jána. Súťažilo 5 základných škôl v trojčlenných družstvách. Našim žiakom sa darilo, obsadili dve prvé miesta, jedno druhé. Víťazné družstvá postupujú na diecézne čiže krajské kolo do Košíc a do Prešova, ktoré sa uskutoční 29. apríla 2014.


Všetkým srdečne blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a držíme palce v krajskom kole.

Rímsko-katolícke náboženstvo

Kategória 1

 1. miesto
  Babora Miklošová, VI. D
  Zuzana Gdovcová, VIII. C
  Patrícia Eštvanová, IX. B

Príprava Mgr. Anna Mydlová

Grécko-katolícke náboženstvo

Kategória 1

 1. miesto:
  Emília Zorvanová, VIII. A
  Miroslava Ilečková, VIII. A
  Martina Maťašová, VI. D

Kategória A

 1. miesto:
  Anežka Tatarová, II. B
  Terézia Hatalová, II. C
  Natália Šuličová, II. C

Príprava sr. Emélia Mária Turčaniková

 • biblicka_diplom_01
 • biblicka_diplom_02
 • biblicka_diplom_03