okt
18

Šiestaci v archíve

Šiestaci v archíveV priebehu minulého týždňa žiaci šiesteho ročníka mali možnosť navštíviť pobočku Štátneho archívu Prešov vo Vranove nad Topľou. Ochotné pracovníčky archívu nás milo prijali a ponúkli nám aspoň krátky exkurz do sveta plného dôležitých informácii, uchovávaných na území vranovského okresu. Štátny archív v Prešove, pobočka Vranov nad Topľou, do svojej archívnej starostlivosti preberá archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, právnických osôb alebo významných fyzických osôb miestneho spoločenského života, ktoré majú sídlo a prevažne pôsobia v územnom obvode archívu.

Žiaci sa najprv oboznámili so samotným pojmom archív a s tým, aké dokumenty sú v ňom uložené a za akých podmienok sprístupnené verejnosti. Dozvedeli sa tiež pár faktov z histórie archívu v ich okresnom meste,  ako aj o jeho činnosti a úlohách, ktorými sa archívy všeobecne zaoberajú. V závere mali možnosť nahliadnuť do depotu, aby názorne videli, akým spôsobom sú staré listiny a dokumenty uložené a uchovávané pre potreby súčasných i budúcich generácií.

  • siestaci_archiv_01
  • siestaci_archiv_02
  • siestaci_archiv_03
  • siestaci_archiv_04
  • siestaci_archiv_05
  • siestaci_archiv_06