okt
25

UNPLUGGED - Európsky program prevencie užívania návykových látok

UNPLUGGED -  Európsky program prevencie užívania návykových látokNaša škola je jednou z 33 škôl na Slovensku, ktorá sa zapojila pod záštitou Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach do Európskeho programu prevencie užívania návykových látok pre dospievajúcich vo veku 12 až 14 rokov. Program sa skladá z 12 lekcií, ktoré sú pripravené tak, aby bolo možné každú z nich realizovať v rámci jednej vyučovacej hodiny. Lekcie sú zamerané na nelegálne drogy, tabak a alkohol, zároveň aj na komplexný vplyv sociálneho prostredia na žiaka. V rámci lekcií sa precvičujú rôzne druhy správania, aby boli posilnené postoje a spôsobilosti, ktoré pomáhajú dospievajúcim odolávať tlaku spoločnosti užívať drogy. Ďalším cieľom programu je oboznámiť žiakov s pravdivými informáciami o drogách a o zdravotných následkoch ich užívania.

Do tohto programu sa na našej škole zapojilo 27 žiakov VI. A triedy pod vedením p. uč. Mgr. Márii Vojtkovej. Po absolvovaní všetkých 12 lekcií budú prostredníctvom dotazníka zozbierané dáta od žiakov. Takýto zber dát sa uskutoční ešte štyrikrát počas ďalších dvoch rokov.

Veríme, že zapojenosť našich žiakov do tohto projektu prinesie čoskoro svoje výsledky v podobe uvedomenia si významu zdravia a aktívneho postoja žiakov k jeho upevňovaniu.

  • unplugged_01