apr
30

Druháci v Košiciach

24. apríl 2015 bol výnimočným dňom pre druhákov, ktorí po prvýkrát navštívili bábkové divadlo v Košiciach.  Hra O RYTIEROVI BEZ KOŇA je moderným príbehom napísaným na základe klasických motívov z rozprávok a legiend. Jej rozprávka predstavuje Rytiera, ktorý nemá koňa, ako aj Koňa, ktorý nemá rytiera. Nájsť verného priateľa nebolo jednoduché, pretože všade číhali zbojníci, nebezpečné zvieratá a magické tvory. Rozprávka, samozrejme so šťastným koncom, zanechala v každom neopakovateľné pocity a zážitky. Naše deti nešetrili potleskom a tak dali najavo, že sa im predstavenie veľmi páčilo.

apr
27

SEMAFORIK

Dopravná výchova v škole pomáha deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a pripravuje deti na samostatný pohyb v cestnej premávke. Dopravná súťaž SEMAFORIK, ktorá sa v ŠKD uskutočnila 24.4.2015 vytvorila priestor na overenie teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností v jazde na bicykli.
Súťaž pozostávala  zo  štyroch častí:
-    vedomostný test
-    určovanie značiek
-    jazda zručnosti
-    voľná jazda
Deti súťažili v štvorčlenných družstvách a za svoju snahu získali do oddelenia novú loptu  a sladkú odmenu.

apr
27

Šiestaci v Zlej diere

V dňoch 22. apríla a 23. apríla 2015 pri príležitosti Dňa Zeme žiaci 6. ročníka navštívili jaskyňu „ Zlá diera“ pri obci Lipovce.

Vzrušujúca obhliadka jaskyne odhalila všetky jej krásy. Ježibabine pazúry, kvapľový vodopád, jazierko, kostrové nálezy a keramické artefakty dávnej minulosti, to všetko spolu s jedinými obyvateľmi jaskyne – netopiermi na nich dýchalo chladom a úžasom zároveň.

Aj takto si naši šiestaci pripomenuli pevné spojenie človeka s prírodou, ktorá je jedinečná.

apr
23

Horolezci

Horolezecký klub SLAŇÁK pri CVČ Vranov nad Topľou zrealizoval zaujímavú vyučovaciu hodinu telesnej výchovy pre tretí ročník. Lezecká stena má výšku 7 metrov, šírku 8 metrov s celkovou rozlohou cca 60 m2, 250 chytmi a štyrmi líniami na lezenie. Väčšina žiakov dokázala vyliezť celú stenu bez problémov. Niektorí odvážlivci zvládli aj tú najnáročnejšiu časť.

apr
23

Deň Zeme

Dnešný ( 22. apríl 2015)  slnkom zaliaty "DEŇ ZEME" si žiaci tretieho ročníka pripomenuli nielen v triedach besedami o našej planéte a životnom prostredí, ale aj aktívnou účasťou na upratovaní okolia školy a  pozorovaním zmien, ktoré sa dejú v prírode na jar. Triedne   p. učiteľky sa aj takýmito aktivitami snažia vštepovať žiakom  pozitívny  vzťah k ochrane životného prostredia a prírody vôbec.

apr
21

Biblická olympiáda – krajské kolo

Vo štvrtok 16. apríla 2015 sa uskutočnilo v Košiciach diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády rímsko – katolíckeho náboženstva. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Barbora Miklošová (VII. D), Simona Višňovská (VII. C)  a Martin Kozák (V. C). Svojimi vedomosťami preukázali vysokú pripravenosť a  zo 16 družstiev im víťazstvo  uniklo len o pol boda. Umiestnili sa teda na druhom mieste. Žiakov pripravovala Mgr. A. Mydlová.
Žiakom a ich vyučujúcej k dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme.