dec
19

Medzinárodný deň ľudských práv

10. december je v histórii významných dní zapísaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Práve v tento deň bola Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorá sa stala východiskovým dokumentom pre všetky ostatné dokumenty týkajúce sa základných práv a slobôd človeka.

Pri tejto príležitosti si Múzeum Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou pripravilo pre svojich návštevníkov prezentáciu o ľudských právach, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy, konkrétne žiaci VII. A a VII. C triedy. Prezentáciou ich sprevádzala lektorka múzea, pani Marta Kriváková, ktorá žiakom sprostredkovala informácie z oblasti histórie ľudských práv, ako aj základných organizácií a dokumentov na ich ochranu. Tejto problematike sa neskôr budú venovať v rámci hodín Občianskej náuky, aj preto pre nich bola prednáška prínosom a zároveň uvedením do tejto problematiky.

Po jej skončení si žiaci mohli pozrieť výstavu venovanú 25. výročiu Nežnej revolúcie.

dec
18

Vianočná akadémia

Vôňa blížiacich sa Vianoc zavítala 16. decembra 2014 aj do priestorov našej telocvične.

Snehulienka a sedem trpaslíkov sa stali vo svojej sviatočne vyzdobenej chalúpke hostiteľmi malých i veľkých moderátorov, spevákov, tanečníkov, hercov, jednoducho mladých nadaných žiakov. Ich vystúpenie zaujalo nielen spolužiakov, ale aj rodičov, ktorí prijali pozvanie na našu akadémiu, a prišli podporiť svoje ratolesti. „ Malí umelci" pod vedením pedagógov svojimi výkonmi zapálili iskierku predvianočnej nálady v srdciach mnohých z nás.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto prekrásneho podujatia- VIANOČNEJ AKADÉMIE - patrí veľké ,,ĎAKUJEME !"

dec
14

Technická olympiáda

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou obvodné kolo Technickej olympiády.

Naša škola získala na tejto olympiáde v kategórii B pekné druhé miesto. Toto umiestnenie za našu školu vybojoval žiak VII. D triedy Jozef Hreha.

dec
14

iBobor

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili Informatickej olympiády iBobor. Ich úlohou bolo správne odpovedať v časovom limite na otázky týkajúce sa matematicko- logických riešení informatických úloh. Aby ich správne vyriešili, bolo potrebné porozumieť čítanému textu, pochopiť otázku a následne zvoliť vhodný spôsob riešenia. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa veku. Kategóriu Bobrík reprezentovali žiaci 3. a 4. ročníka, v kategórii Benjamín riešili úlohy žiaci 5. – 7. ročníka a kategóriu Kadet tvorili žiaci 8. – 9. ročníka. V jednotlivých kategóriách boli úspešnými riešiteľmi títo žiaci.

dec
14

2. ročník Mikulášskych zápasov

Žiaci si počas prvého decembrového týždňa opäť prišli na svoje, keď učitelia telesnej a športovej výchovy organizovali pre jednotlivé triedy zápasy vo vybíjanej a v basketbale. V každej hre sa stretli proti sebe dievčenské,  chlapčenské a v samotnom závere miešané družstvá. Víťaznú triedu určil  výsledkový sumár všetkých troch odohratých zápasov.

Tieto mikulášske zápasy sa niesli vo vynikajúcej atmosfére za neustáleho povzbudzovania spolužiakov.

dec
14

Pytagoriáda

V dňoch 10. 12. – 11. 12. 2014 sa uskutočnili školské kolá matematickej súťaže pod názvom Pytagoriáda. Ide o súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Ponúkame Vám výsledky školského kola v kategóriách P3- P8.

dec
14

Beseda s Alžbetou Verešpejovou

V stredu 10.12.2014 sme boli na besede s pani spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou, ktorá nám pútavo predstavila svoje knihy a zároveň nám poradila, že ak raz budeme slávni a bohatí, nemáme zabúdať pomáhať si navzájom.