dec
14

Technická olympiáda

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo v priestoroch Strednej priemyselnej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou obvodné kolo Technickej olympiády.

Naša škola získala na tejto olympiáde v kategórii B pekné druhé miesto. Toto umiestnenie za našu školu vybojoval žiak VII. D triedy Jozef Hreha.

Súťaž pozostávala z dvoch častí. Prvou časťou bol teoretický test. V druhej časti museli žiaci zhotoviť výrobok na základe stanovenej predlohy. Žiaka na súťaž pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.

Touto cestou nášmu žiakovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.