dec
14

iBobor

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili Informatickej olympiády iBobor. Ich úlohou bolo správne odpovedať v časovom limite na otázky týkajúce sa matematicko- logických riešení informatických úloh. Aby ich správne vyriešili, bolo potrebné porozumieť čítanému textu, pochopiť otázku a následne zvoliť vhodný spôsob riešenia. Žiaci boli rozdelení do jednotlivých kategórií podľa veku. Kategóriu Bobrík reprezentovali žiaci 3. a 4. ročníka, v kategórii Benjamín riešili úlohy žiaci 5. – 7. ročníka a kategóriu Kadet tvorili žiaci 8. – 9. ročníka. V jednotlivých kategóriách boli úspešnými riešiteľmi títo žiaci.

V kategórii Bobrík:

1. Radoslav Čorej IV. D 88%
2. Filip Gavaľa IV. D 88%
3. Daniel Matta IV. A 88%
4. Branislav Pirsč IV. D 85%
5. Dávid Hajník IV. A 85%

V kategórii Benjamín

1. Michal Veliký  VII. A 99%
2. Daniel Kóňa VII. A  92%
3. Šimon Krišta V. A 85%
4. Tomáš Škoviera VII. C 83%
5. Jozef Hreha  VII. D 81%
6. Matej Novikmec V. B 81%

V kategórii Kadet

1. Marian Novikmec  IX. B  97%
2. Miroslava Kebová  VIII. B 92%
3. Dárius Krišta  VIII. A 90%
4. Katarína Kochanová  IX. B 86%
5. Igor Lengel VIII. B 86%
6. Aleksander Kapera  IX. D 81%
7. Jaroslav Tkáč  VIII. A 78%
8. Branislav Bendas IX. D 76%
9. Henrieta Kopčáková VIII. B 63%
10. Miriam Janočková VIII. B 58%
11. Viera Nemčíková VIII. B 58%