mar
31

Fyzikálna olympiáda

Dňa 19.3.2015 sa v Prešove uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády. Tejto olympiády sa úspešne zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťažiaci museli vyriešiť štyri fyzikálne úlohy v čase štyroch hodín.  V kategórii F – 8. ročník  získal 1. miesto žiak triedy VIII. A, Dárius Krišta. V kategórii E – 9. ročník obsadil žiak triedy IX. D, Aleksander  Kapera, 3. miesto. Žiakov pripravoval PaedDr. Marek Hermanovský.

mar
31

Chemická olympiáda

Dňa 26. 3. 2015 sa konal 51. ročník chemickej olympiády, kategória Dz – okresné kolo. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z 10 škôl.
Našu školu reprezentoval Patrik Bindas (IX. D), ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Týmto mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na krajskom kole chemickej olympiády. Žiaka pripravovala Mgr. Mária Vojtková.

mar
30

Slávnostný zápis prvákov do knižnice

Dňa 25.3. 2015 sa naši najmenší žiaci zúčastnili slávnostného zápisu prvákov do knižnice. Príjemné podujatie každoročne organizuje Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou. Po krátkom divadelnom predstavení sa oboznámili s pravidlami člena knižnice,  zložili sľub a knižničné víly  ich pasovali za malých čitateľov.

mar
24

Okresné kolo vo volejbale

V piatok 20. marca sa vo veľkej telocvični našej školy uskutočnilo okresné kolo vo volejbale žiačok ZŠ. Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl z nášho okresu. Dievčatá bojovali v dvoch skupinách systémom každý s každým. Naše dievčatá sa v základnej skupine stretli s dievčatami z Cirkevnej spojenej školy a Sečovskej Polianky, ktoré zdolali zhodne 2:0 na sety a postúpili do finále. Druhú skupinu ovládli presvedčivo žiačky ZŠ Juh. V súboji o celkové tretie miesto si lepšie počínali dievčatá z Cirkevnej spojenej školy, ktoré porazili žiačky zo ZŠ Lúčna. Vo finále naše dievčatá nastúpili proti dievčatám so ZŠ Juh. Viac skúseností aj herného majstrovstva predviedli dievčatá z Juhu a zvíťazili nad našimi dievčatami 2:0 na sety.

mar
24

Čas premien

Dňa 18. 3. 2015 sa na našej škole konali dve prednášky. Pre žiačky 6. ročníka odznela prednáška pod názvom „Čas premien“ a pre chlapcov 7. ročníka „Na štarte k mužnosti“. Prednášky boli zamerané na obdobie života plného zmien, fyzických i psychických, keď sa z dieťaťa stáva pomaly dospelý – dospievanie.

Pani lektorka, Ing. Šutá zo spoločnosti MP Education, s.r.o.,  nám predstavila správny fyzický, psychický a sociálny vývoj dieťaťa v období dospievania.

mar
24

Správne držanie tela

Správne držanie tela – tak znela téma besedy pre žiakov 5. ročníka, ktorá sa uskutočnila v pondelok, 23. marca. Náš hosť, fyzioterapeut Bc. Peter Pavlik, žiakom vo forme prezentácie a pútavého výkladu vysvetlil funkciu medzistavcových platničiek, predstavil im správne zakrivenie chrbtice a upozornil ich na dôsledky nesprávneho držania tela.