nov
26

Slávici z lavice

slavici z laviceV stredu 26. novembra mala v našej škole premiéru súťaž v speve populárnej piesne Slávici z lavice. Malá telocvičňa sa zaplnila divákmi, ktorí boli zvedaví na výkony svojich spolužiakov. Publikum bolo vynikajúce, nešetrilo potleskom. Veď 14 malých speváčok si to aj zaslúžilo. Nechýbala im odvaha a hlásky im dobre slúžili. Porota to nemala ľahké. Bola však štedrá a udelila tieto ceny:

nov
25

Sabinovská palička

sabinovska palickaDňa 15.11.2014 dievčatá z TS Varanovia ukončili súťažnú sezónu 2014 na medzinárodnej súťaži v mažoretkovom športe Sabinovská palička , kde si vytancovali krásne umiestnenia:

 

 

nov
25

Európsky týždeň boja proti drogám

boj drogyV rámci aktivít súvisiacich s Európskym týždňom boja proti drogám, pripravili pani učiteľky 3. ročníka pre svojich žiakov besedu spojenú s prezentáciou. Téma nebezpečnej náklonnosti k drogovej závislosti často vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. O týchto nástrahách deti diskutovali s lektorkou Mgr. Martinou Jurčovou, pracovníčkou HZOS vo Vranove nad Topľou, ktorá prijala pozvanie na túto besedu a vhodnou formou, primeranou veku detí, priblížila zdravý spôsob života bez návykových látok.

nov
24

Šikanovanie a kyberšikanovanie – beseda s príslušníkmi PZ SR

sikanovanieJe zrejmé, že v posledných desaťročiach agresivita mládeže celkovo stúpla , a teda je možné predpokladať, že aj šikanovanie narastá tak, ako iné agresie. Šikanovanie v škole je pravdepodobne rovnako staré ako škola samotná, deti by neboli deťmi, keby silnejší rôznymi spôsobmi neubližovali slabším - zlomyseľnosť a krutosť sú jednoducho odveké ľudské necnosti.

nov
20

Plavecký výcvik úspešne zvládnutý

plav vycvikV uplynulých týždňoch v čase od 23. októbra do 20. novembra absolvovali žiaci 5. ročníka základný plavecký výcvik. Táto piatakmi veľmi obľúbená súčasť školského vyučovania mala za úlohu naučiť ich, resp. zdokonaliť v jednotlivých plaveckých spôsoboch. Žiaci absolvovali pod vedením svojich pedagógov kompletnú výučbu techniky jednotlivých plaveckých spôsobov, ktorými boli kraul, znak a posledný bol prsiarsky spôsob.

nov
21

Na návšteve vo hvezdárni a planetáriu v Prešove

planetarium presovŠtvrtáci navštívili hvezdáreň a planetárium v Prešove. Veľmi sa tešili, lebo naša Zem, hviezdy a iné planéty nás veľmi zaujímajú. Exkurzia naše očakávania nesklamala.

Formou audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou planetária a v prednáškovej sále, krátkou prednáškou, pútavým filmom, sme mali možnosť vidieť zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem.

nov
18

Nakresli svojho Integráčika

Obvodný úrad Vranov nad Topľou odbor krízového riadenia vyhlásil v súlade s pokynmi MV SR 2. ročník výtvarnej súťaže s názvom „Nakresli svojho Integráčika" s cieľom oboznámiť deti s integrovaným záchranným systémom, s dôrazom na správnu komunikáciu a používanie čísla linky tiesňového volania 112. Do tejto súťaže sa svojimi výtvarnými prácami úspešne zapojila aj naša škola. V kategórii za I. stupeň ZŠ získal 2. miesto Samuel Holub z III. A triedy pod vedením Mgr. H. Borošovej. Žiačka VI. A triedy Lýdia Česláková, ktorú pripravovala Mgr. M. Borošová, sa v kategórii pre II. stupeň ZŠ umiestnila v okresnom i krajskom kole na 1. mieste a jej práca postúpila do celoslovenského kola tejto súťaže. Vyhodnotenie na celoslovenskej úrovni sa uskutoční 1.12.2014 počas Národného dňa čísla tiesňového volania 112. Držíme palce!