dec
07

Mikulášske zápasy

V prvom decembrovom týždni prebiehalo na našej škole medzi jednotlivými triedami športové meranie síl v podobe mikulášskych zápasov.

Sily si zmerali takmer všetci žiaci druhého stupňa. Piataci a šiestaci súperili medzi sebou vo vybíjanej, tí starší si svoju šikovnosť dokazovali basketbalom. Súboje jednotlivých tried prebiehali v troch zápasoch s presne stanoveným časom. Najprv medzi sebou súperili dievčatá, tak chlapci a nie jeden duel musel rozhodnúť tretí zápas, ktorý bol v znamení zmiešaných družstiev. Víťaza sme nevideli jedine medzi deviatakmi, kde súboj skončil kamarátskou remízou. Hlavným cieľom tohto podujatia bolo poriadne si zašportovať, upevniť súdržnosť tried a kolektívov, ale aj zabaviť sa. Táto akcia mala aj tento rok pozitívny ohlas zo strany žiakov, čo nás nesmierne teší a zaväzuje v budúcnosti pokračovať v organizácii tejto aktivity. Výsledkový sumár a fotografie víťazných tried si môžete pozrieť nižšie.

Vybíjaná: 5. ročník

Zápas 5.A - 5.B Víťazná trieda 5.B
Zápas 5.C - 5.D Víťazná trieda 5.C

Vybíjaná: 6. ročník
Zápas 6.A - 6.B Víťazná trieda 6.B

Basketbal: 7. ročník
Zápas 7.A – 7.B Víťazná trieda 7.B
Zápas 7.C – 7.D Víťazná trieda 7.C

Basketbal: 8. ročník
Zápas 8.A – 8.B Víťazná trieda 8.A
Zápas 8.C – 8.D Víťazná trieda 8.D

Basketbal: 9. ročník
Zápas 9.B – 9.C remíza

  • 5.B_img
  • 5.C_img
  • 6.B_img
  • 7.C_img
  • 8.A_img
  • 9.B_img
  • 9.C_img