dec
10

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 10.12.2015 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 8. ročník krajského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaže sa zúčastnilo 10 súťažiacich z 10 základných škôl. Olympiáda pozostáva z 3 častí, v ktorých si žiaci môžu overiť vedomosti z oblasti materinského jazyka a slovenskej literatúry. V prvej časti preto pracovali s testom, ktorý obsahoval otázky súvisiace s porozumením textu, druhá časť bola zameraná na transformáciu textu, kde museli súťažiaci preukázať praktické vedomosti pri využití slohových postupov a jazykových štýlov. V poslednej časti bolo úlohou žiakov prezentovať svoje rečnícke schopnosti. 

Do olympiády sa zapojila aj naša škola, ktorú reprezentovala žiačka 9. C triedy, Adéla Molčanová. Účasť v súťaži nebola márna, keďže obsadila krásne 3. miesto.
Víťazke srdečne blahoželáme!