dec
13

Pytagoriáda P6, P7, P8 – školské kolo

Dňa 9.12.2015 sa konalo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA P6, P7 a P8.
37 žiakov šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka sa stretlo pri tejto postupovej súťaži, aby zistili ako im ide matematické myslenie. Riešili 15 úloh v časovom limite 60 minút. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci, ktorí vypočítali správne najmenej 10 úloh. Najúspešnejší riešitelia postupujú na obvodové kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2016.

Tabuľka vyhodnotenia súťaže školského kola...