mar
02

Beseda so záchranármi

Zdravie je to najcennejšie, čo človek má. Ale čo, ak oň prídeme vďaka chorobe či úrazu? Ako sa vo vážnej situácii zachovať? To sa dozvedeli žiaci 2. ročníka od najpovolanejších osôb – záchranárov na besede dňa 23.2.2016. Záchranári deťom porozprávali o svojej práci a učili ich pravidlá poskytovania prvej pomoci, ktoré si potom aj vyskúšali.

feb
29

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 21.2 - 26.2.2016 sa pre žiakov siedmeho ročníka uskutočnil základný lyžiarsky a snoubordový výcvik v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica. Výcviku sa zúčastnilo 82 žiakov pod vedením 6 inštruktorov. Žiaci boli rozdelení do piatich družstiev s jedným snoubordovým. Ubytovaní boli v hoteli Morava, ktoré ponúklo nielen skvelé stravovanie a ubytovanie, ale malo skvelú polohu - len 200 m od svahu s nádherným výhľadom na Lomnický štít. 

feb
29

Beseda s lekárkou

Človek - s týmto slovom sa denno-denne stretávame v rôznych podobách, súvislostiach a na mnohých vyučovacích hodinách. Vieme, že človek počas svojho života sa postupne mení - rastie, vyvíja sa, dospieva, starne...

feb
29

Hlas ŠKD

Dňa 25.februára 2016 sa v ŠKD uskutočnil IV. ročník súťaže „HLAS ŠKD“, do ktorej sa zapojili deti zo všetkých oddelení. Svoj talent preukázali spevom detských populárnych a ľudových piesní. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. I. kategória deti 1.ročníka a II. kategória deti 2.-3. ročníka.

feb
11

Dejepisná olympiáda

V utorok 9. 2. 2016 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 8. ročník Dejepisnej olympiády pre základné školy.

feb
25

Popoludňajšie aktivity piatakov

Dňa 24.2.2016 všetci piataci pod vedením triednych učiteľov zmobilizovali všetky  sily a vyskúšali si svoje schopnosti vo vybíjanej. Atmosféra bola ozaj výborná, napätie by sa dalo krájať.  Všetky triedy sa naozaj snažili.  Na prvom mieste sa umiestnili dve triedy, a to V.A a V.B. Zaslúžené druhé miesto si vybojovala V.D a na treťom mieste skončila V.C. Žiaci boli nadšení a určite by si to v blízkej budúcnosti zopakovali.

feb
10

Cifroškári mimoriadne úspešní...

V Dlhom Klčove sa v nedeľu 31. januára konal 25. ročník súťaže Talenty 2016. Súťažilo sa v speve ľudových aj populárnych piesní. Samozrejme tam nemohli chýbať ani zástupcovia našej školy.