feb
10

Karneval 2016

Ovenčili sálu, všetko kvôli bálu.
Z dievčatka sa stala víla, motýľ, hviezda, púpava.
Z chlapcov králi, Indiáni, rytieri a zvieratá.
Prišli všetci, čo prísť mali, tancom sálu rozhýbali.

feb
03

Regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko

Vo štvrtok 28. januára 2016 zorganizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 10. regionálne kolo súťaže Šaliansky Maťko. Súťaž sa uskutočnila v spolupráci s Mestom Vranov nad Topľou a Oblastným pracoviskom Matice slovenskej.

jan
30

Karneval

Žiaci II. B triedy ukončili I. polrok nielen rozdávaním vysvedčení, ale aj zábavou a tancom. 29. 1. 2016 sa zúčastnili karnevalu, ktorý usporiadala Špeciálna základná škola na Budovateľskej ulici.

jan
24

Skrátené vyučovanie

Oznamujeme Vám, že dňa 29. 1. 2016 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime. Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu, ale vyučovacie hodiny budú skrátené – iba 30 minútové, prestávky ostávajú nezmenené.

jan
21

Úspešní matematici v našom okrese...

Každý z nás sa bežne stretáva s matematikou. Či už zámerne alebo iba tak náhodou. Niektorých z nás však zaujíma matematika trochu viac...

jan
23

Slávici z lavice 2016

V stredu 20. januára bolo v malej telocvični veselo. Publikum búrlivo povzbudzovalo 17 spevákov, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže v speve populárnych piesní Slávici z lavice.

jan
20

Videli sme...

Žiaci II. a IV. ročníka navštívili v dňoch 19. a 20. 1. 2016 výstavu exponátov preparovaných viacerých druhov zvierat, ktoré pochádzajú nielen zo Slovenska, ale aj z krajín ako Nový Zéland, Aljaška, Juhoafrická republika, Amerika a mnoho ďalších. Výstava bola sprístupnená v priestoroch MsDK vo Vranove n/T. Naši malí školáci mali možnosť vidieť živočíchy, o ktorých nadobúdajú teoretické vedomosti v prírodovedných predmetoch. Takto prezentovaný svet živočíchov určite prehĺbi pozitívny postoj žiakov k získavaniu vedomostí o flóre a faune na našej planéte, ako aj k ich ochrane.