máj
27

Akadémia

akademia3

máj
26

Eko deň – Sninský kameň

Zdolať Sninský kameň, bolo výzvou pre žiakov 8.ročníka. Podarilo sa to. Žiaci, spolu so svojim pedagogickým dozorom, 26.mája 2016 v rámci svojho Eko-dňa, spoznávali Chránenú krajinnú oblasť Východné Karpaty, najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku Morské oko a eróznu trosku lávového prúdu Sninský kameň.

máj
25

Vyučovanie v lese

Dňa 24. 5. a 25. 5. žiaci III. B a III. C triedy vymenili vyučovanie v triede za oveľa zaujímavejšie - a to priamo v lese - v Juskovej Voli na Náučnom chodníku Bučí laz. Rozvrh hodín sa nelíšil od toho "školského". Hodiny vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, matematiky, telesnej i hudobnej výchovy "odučil" RNDr. Pavol Kaňuch s ľahkosťou, vysoko odborne, ale čo bolo najdôležitejšie - upútal pozornosť žiakov, čo sa prejavilo v kontrolných otázkach v závere každej vyučovacej hodiny.

máj
25

Ekodeň v 9. ročníku

Jedinečná príroda Vysokých Tatier, úchvatný pohľad na vysokohorské štíty a k tomu ešte veľmi príjemné počasie, spríjemnili eko – deň našim deviatakom. 20. mája absolvovali náučný chodník zo Štrbského plesa (1346m n.m.) na Popradské pleso (1500m n.m.). Pri jednotlivých stanovištiach si vyskúšali, doplnili vedomosti o jednotlivých ekosystémoch.

máj
17

Ranč Sahiba

V sobotu dňa 7.5.2016 krásne slnečné počasie vytiahlo na turistiku detí z Turistického krúžku a krúžku S batohom po okolí. Ich cieľom sa stal Ranč Sahiba v Komáranoch, ktorý spravuje p. J. Tarkaničová. Na ranči nás privítali dievčatá – koniarky, ktorým kone učarovali už v ôsmich rokoch.

máj
23

Druháci v bazilike

Historické pamiatky sú najväčší poklad každého národa. Treba ich poznávať, ctiť a chrániť.
Najstaršiu pamiatku nášho mesta poznávali žiaci druhého ročníka dňa 20.5.2016. Navštívili Baziliku minor Narodenia Panny Márie.

máj
17

Deň matiek v ŠKD

Ďakujeme všetkým super mamám, ktoré sa dokázali na chvíľu zastaviť a našli si čas, aby si spolu so svojimi deťmi, pod vedením cvičiteľky Mgr. A.Mikitovej zacvičili Zumbu. Piatok 13.mája 2016 deti ŠKD takouto netradičnou formou vyjadrili svojim mamám vďačnosť za ich lásku, obetavosť a úsilie, ktoré vynakladajú pri ich výchove.
„Ty si moja super mama, vždy Ťa budem ľúbiť.“