okt
17

Archeopark Hanušovce

Dňa 15.10.2015 sa šiestaci zúčastnili exkurzie vo Vlastivednom múzeu v Hanušovciach nad Topľou,  ktorá bola spojená s prehliadkou priľahlého Archeoparku.

 

Počas prehliadky sa mohli zoznámiť s vývojom vranovského regiónu od druhohôr po treťohory a pozrieť si vystavené skameneliny morských živočíchov, ako aj flóru a faunu priľahlých lesov. Prehliadka pokračovala expozíciou História vranovského regiónu, ktorá začína najstaršími obdobiami ľudských dejín, dokumentovanými archeologickými nálezmi a výskumami, pokračuje dokladmi najstarších písaných dejín. Samostatné časti sú venované náboženským dejinám, remeselnej činnosti a napokon vojenským dejinám zavŕšeným dvoma svetovými vojnami v 20. storočí.

Na 2. poschodí mohli žiaci sledovať  dobovo zariadené interiéry, a to  šľachtický salón z konca 19. storočia, meštiansku obývaciu izbu zo začiatku 20. storočia a spálňu z polovice 20. storočia.

Napriek nepriaznivému  počasiu  sa konala aj prehliadka nedávno otvoreného Archeoparku, v exteriéri ktorého sa návštevníci môžu pozrieť do obydlí, v akých žili naši predkovia od staršej doby kamennej po včasný stredovek, vyskúšať nástroje, aké sa používali pred vyše 30-tisíc rokmi, prípadne si obliecť dobový kostým a preniesť sa do prastarých čias. Objekty sú teda vybavené replikami predpokladaného nábytku, zariadeniami či predmetmi, ktoré v minulosti ľudia denne používali. Šiestaci sa mohli vecí dotýkať, poťažkať si ich v ruke alebo skúsiť s nástrojmi pracovať.

V závere mali žiaci možnosť vyskúšať si prácu v dielni starých remesiel (tkanie, výroba keramiky v ruke a na hrnčiarskom kruhu). Práve táto časť exkurzie bola pre nich najviac zaujímavá a mala najväčší úspech.

 • DSC_0093_img
 • DSC_0094_img
 • DSC_0099_img
 • DSC_0118_img
 • DSC_0119_img
 • DSC_0120_img
 • DSC_0124_img
 • DSC_0130_img
 • IMG_5593_img
 • IMG_5594_img
 • IMG_5603_img
 • IMG_5610_img
 • IMG_5618_img