okt
05

Okresné kolo v cezpoľnom behu

V piatok 2. októbra sa v našom meste konalo okresné kolo v cezpoľnom behu. Organizátor tejto súťaže Gymnázium vo Vranove nad Topľou privítalo na svojej pôde dovedna sedem základných škôl. Jedným z účastníkov bolo aj naše družstvo chlapcov, ktoré v zložení Peter Čandík z 9.C, Peter Melníček z 9.B a Daniel Merjavý z 8. C vybojavolo po veľmi náročnom preteku pekné 3. miesto. Za oduševnený výkon a vzornú reprezetáciu školy spomínaným žiakom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. Žiakov na súťaž pripravoval Mgr. Rastislav Fedor a Mgr. František Minarčik. 

 • IMG_20151002_085938
 • IMG_20151002_112936
 • IMG_20151002_113648

okt
05

Náš úspech v súťaži „Ukáž, čo vieš a neboj sa“

2. október 2015 nám priniesol pekné tretie miesto v prírodovednej súťaži žiakov základných škôl v odbore biológia, fyzika, chémia, geografia, informatika a v poskytovaní prvej pomoci „Ukáž, čo vieš a neboj sa“.  Súťaž organizovalo Gymnázium vo Vranove nad  Topľou. Za tento úspech vďačíme tímu žiakov v zložení Jozef Bednár, IX.A,  Igor Lengel, IX. B, Lenka Marcinčinová, IX.B, Adela Molčanová, IX.C, Eva Šimková, IX.C.  Pod vedením učiteľov prírodovedných predmetov naši žiaci preukázali nielen teoretické, ale aj praktické schopnosti. Tímová spolupráca, záujem o prírodné vedy a učenie tak priniesli úspech, za ktorý im všetci ďakujeme.

ukazcovies

okt
05

Exkurzia v Humennom

 1. októbra 2015 sa žiaci 7. ročníka spoločne so svojimi vyučujúcimi zúčastnili exkurzie kaštieľa v Humennom. Kaštieľ z roku 1610, ktorý koncom 19. storočia prestavali podľa vzoru francúzskych barokových zámkov, nás svojim interiérom a exteriérom veľmi príjemne prekvapil. Dnes je sídlom Vihorlatského múzea a v jeho priestoroch sme si prezreli umelecko-historickú expozíciu dobových interiérov, ktorá predstavuje bývanie šľachty od renesancie do začiatku 20. storočia.

     Prehliadka historickej expozície dobových interiérov bola úžasná. Pani sprievodkyňa nás zaujala pútavým výkladom. V úvode nám stručne priblížila pôvod a históriu kaštieľa. Najviac nás očarila galéria uhorských kráľov, zbierka zbraní, poklad keltsko-dánskych mincí z 2. storočia pred Kristom a unikátny čínsky salón. Zabudnúť však nesmieme ani na prírodovednú expozíciu, ktorá bola súčasťou našej exkurzie. V závere prehliadky sme navštívili aj skanzen - múzeum ľudovej architektúry v prírode, kde sme si prezreli vzácne dreviny.

     Odporúčame sa prísť pozrieť, pretože každá veková kategória si tu nájde svoje. Kaštieľ ponúka rôzne druhy umenia, ktoré ulahodia očiam každého návštevníka.

 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009

sep
29

Noc výskumníkov 2015

V piatok 25. septembra 2015 sa žiaci 8. ročníka spolu so svojimi učiteľmi fyziky a chémie zúčastnili FESTIVALU VEDY v OC Optima v Košiciach - Noc výskumníkov. Festival, ktorý sa konal už po deviatykrát sľuboval bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú hlavne deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

Žiaci mohli vidieť a aj si sami vyskúšať množstvo zaujímavých pokusov hlavne z oblasti fyziky a chémie. Videli napríklad rôzne horniny žiariace v tme, predmety vytlačené na 3D tlačiarni, magnetické kvapaliny, nervový systém, ďalekohľad, ktorým sa pozoruje vesmír. Vyskúšali si napríklad dôkaz bielkovín v mlieku, pipetovanie automatickou pipetou, nevidiace písmo, mysľou ovládaného robota, hru s indikátormi.   

Tieto zaujímavé pokusy pre žiakov pripravili študenti a ich vyučujúci z vysokých škôl ako sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická Univerzita, Prešovská Univerzita, Ústav experimentálnej fyziky a mnoho iných.

Dúfame, že tieto experimenty žiakov zaujali natoľko, že budú pre nich podnetom pri napredovaní v štúdiu chémie, fyziky a iných odborných predmetov.

2015-09-25 09.38.30

sep
16

Prehliadka dravých vtákov

V rámci získavania vedomostí o prírode zavítali dňa 11.9.2015 do areálu našej školy sokoliari zo susedného Česka. Tí predstavili  žiakom niekoľko veľmi zaujímavých druhov dravých vtákov, z ktorých mnohé žijú aj v našom okolí. V ich podaní nás zaujali nielen teoretické poznatky zo života týchto živočíchov, ale aj názorné ukážky letov a spôsob života týchto nevšedných operencov. Pozorní žiaci za svoje správne a pohotové odpovede na otázky sokoliarov dostali odmenu, ba niektorým sa ušla pocta byť priamo v akcii pri zaobchádzaní s týmito dravými vtákmi. 

Veríme, že aj  zážitky z tejto akcie prispejú k pozitívnemu vzťahu žiaka k zvieratkám a prírode vôbec.

 • image001
 • image002
 • image003
 • image006
 • image007
 • image008
 • image009
 • image010
 • image011
 • image013
 • image014
 • image015
 • image017
 • image018
 • image019
 • image020
 • image021
 • image022
 • image023
 • image024
 • image025
 • image026
 • image027

sep
21

EKO deň v 5. ročníku

Žiaci piateho ročníka 11.septembra spoznávali svoje životné prostredie trochu bližšie.

V rámci Eko-dňa vyšli nad mesto, kde v jesennej prírode plnili rôzne ekoaktivity. Oboznámili  sa s prácou s buzolou, plnili pracovné listy zamerané na ekológiu, zákonom chránené živočíchy, nelegálne skládky. Samozrejme nechýbala ani pohybová hra, ktorá preverila spoluprácu jednotlivých tried. Najviac sa darilo V.C triede.

 • image001
 • image002
 • image003
 • image004
 • image005
 • image006
 • image007

sep
10

Túlavé topánky - exkurzia v múzeu

Cestovať v čase a vrátiť sa o niekoľko storočí späť. Túto jedinečnú možnosť sme mali 10. septembra 2015 v Múzeu vo Vranove nad Topľou. V tajomných priestoroch múzea sme si prostredníctvom prednášky pána historika Mgr. Petra Šafranka pod názvom Písmo – fantastický vynález zopakovali svoje doterajšie vedomosti o vzniku a vývine písma a doplnili ich o nové, rovnako zaujímavé poznatky. Počas prednášky sa nám podarilo rozpútať diskusiu, kde nás najviac zaujímalo to, ako by boli zapísané naše mená najrôznejšími typmi písma, napr. v gréckej abecede, hlaholike a podobne. Po ukončení prednášky sme si prezreli hmatateľné dôkazy po našich predkoch v expozícii Človek a život. Zaujala nás najmä problematika vysťahovalectva, etnografie a expozícia Človek a vojna. Krásne dopoludnie bolo tak úžasným začiatkom nového školského roka. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné exkurzie.

 • DSC04386
 • DSC04388
 • DSC04391
 • DSC04397
 • DSC04398
 • DSC04411
 • DSC044161