dec
22

Vianočná akadémia

V čase predvianočného zhonu, posledných nákupov a veľkého upratovania ponúkli žiaci našej základnej školy možnosť na chvíľu sa zastaviť a stráviť príjemný deň v priestoroch veľkej telocvične. 20. december 2016 tak patril im a rovnako hosťom, ktorí prijali pozvanie na našu, už tradičnú, Vianočnú akadémiu. Rodičia, starí rodičia a všetci prítomní pozvanie určite neoľutovali a v takmer hodinovom programe ocenili talenty svojich detí, ako aj trpezlivosť a prácu ich pedagógov.

dec
21

Skauti ako nositelia Betlehemského svetla

Plameň z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme skauti každoročne roznášajú v 25 krajinách Európy. Preto aj skauti našej školy sa na tom podieľajú. Už 11. decembra sa zúčastnili transportu Betlehemského svetla skautom na Ukrajine.

V nedeľu vo večerných hodinách si boli odpáliť svetlo z vlaku, ktorý roznášal svetlo do jednotlivých miest v našom regióne.

dec
21

Vianočné inšpirácie

Vianoce - najkrajšie sviatky roka. Kto by sa na ne netešil? Aj my sa ich nevieme dočkať. V čase adventu, v čase očakávania narodenia Ježiška, je čas aj na sviatočnú úpravu našich domovov. Pri výrobe vianočných dekorácií ukázali svoju šikovnosť, tvorivosť a radosť tretiaci a štvrtáci. Pripravili výstavu pod názvom Vianočné inšpirácie, na ktorú pozývajú aj vás, už 16. 12. 2016. Príďte, možno aj vás inšpirujú.

dec
16

Šaliansky Maťko

Dňa 16. decembra sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: I. kategória - žiaci 2. – 3. ročníka  a II. kategória - žiaci 4. – 5. ročníka

dec
13

Pesničkový Mikuláš

Pesničkový Mikuláš so svojimi kamarátmi anjelom, čertíkmi, Babou Jagou a Brumtalášom zavítali aj tento rok dňa 8. a 9. decembra so svojím rozprávkovým vrecom do nášho mesta, aby potešili, pobavili a rozdali darčeky aj našim deťom z 1.-5. ročníka. Sladkú odmenu dostali odvážne deti,ktoré zarecitovali básničku či zaspievali pesničku.

dec
13

Skrátené vyučovanie

Oznamujeme Vám, že v dňoch 21. 12. a 22. 12. 2016 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime. Vyučovací proces bude prebiehať podľa rozvrhu, ale vyučovacie hodiny budú skrátené – iba 30 minútové, prestávky ostávajú nezmenené.

Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:

1.hodina

 8: 00 – 8: 30 hod.

2.hodina

 8: 40 – 9: 10 hod.

3.hodina

 9: 25 – 9: 55 hod.

4.hodina

 10: 05 – 10: 35 hod.

5.hodina

 10: 45 – 11: 15 hod.

6.hodina

 11: 25 – 11: 55 hod.

Školský klub detí bude po vyučovaní fungovať bez zmien.

dec
13

Technická olympiáda

Dňa 1. 12. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Technickej olympiády v kategórii A dvojice pre žiakov 8. - 9. ročníka a v kategórii B jednotlivci pre žiakov 5. - 7. ročníka. Súťaž pozostávala z teoretickej časti formou testu a praktickej časti. V praktickej časti bolo úlohou súťažiacich zostrojiť výrobok na základe predloženého technického výkresu.