feb
23

Cesta za poznaním

V pondelok 20.2.2017 sa v nových priestoroch našej školskej knižnice Modrý motýlik konala literárna beseda pod názvom Cesta za poznaním. Vybraní žiaci piatych ročníkov pod vedením pani učiteliek A. Vasiľovej a S. Goffovej spolu strávili pekné tvorivé popoludnie. Zázračným zaklínadlom sa preniesli do rozprávkovej ríše a stali sa spolutvorcami, ilustrátormi a hercami známej ľudovej rozprávky.

feb
20

Karneval

Hurá, je to tu! Opäť prišiel k nám detský karneval. Dňa 17.februára 2017 sa o 14.00 hodine vybral farebný a rozšantený sprievod masiek do karnevalovo vyzdobenej telocvične. Krásne a nápadité masky privítala moderátorka karnevalu p. Danka Rožeková alias Elza.

feb
18

Na lyžiach a snowboardoch...

V dňoch 12.2. - 17.2.2017 sa v Ždiari uskutočnil základný lyžiarsky a snowboardový výcvik žiakov siedmeho ročníka v lyžiarskom stredisku Strednica-Ždiar. Ubytovaní sme boli v peknom a veľkom hoteli Magura. 

Výcviku sa zúčastnilo 69 žiakov siedmeho ročníka. Boli rozdelení do 5 družstiev + už tradičné jedno snowboardove družstvo, pod vedením kvalifikovaných inštruktorov.

feb
18

Správne držanie tela

Dňa 15. 2. 2017 sme pre žiakov 5. ročníka zorganizovali besedu na tému Správne držanie tela. Náš hosť, fyzioterapeut Bc. Peter Pavlík, žiakom vo forme prezentácie a pútavého výkladu vysvetlil funkciu medzistavcových platničiek, poukázal na správne zakrivenie chrbtice a upozornil žiakov na dôsledky nesprávneho držania tela. 

feb
18

Geografická olympiáda

Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo 7.februára 2017. Geografická olympiáda pozostávala z troch častí: teoretickej, praktickej a miestnej krajiny. Otázky boli zamerané na priemysel jednotlivých krajín a na prácu s atlasom.

feb
18

Matematická olympiáda

Každoročne sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou stretnú najlepší matematici na matematickej olympiáde. Aj tento rok v kategórii Z5 a Z9 sme medzi nimi mali zastúpenie a nielen hocijaké... Našu školu v kategórii Z5 úspešne reprezentovala Ingrid Tkáčová z 5.B, ktorá skončila na 2. mieste a Alžbeta Molčanová z 5.C. V kategórii Z9 bol úspešný Tomáš Škoviera z 9.C, ktorý získal 3. miesto a Daniel Kóňa z 9.A. Všetkým 4 žiakom a učiteľom, ktorí ich pripravovali ďakujeme a želáme ešte veľa ďalších úspechov... 

feb
18

Úspech našej malej recitátorky

Dňa 14.2.2017 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Víťazi okresných kôl nám svojim prednesom povestí pripravili krásny umelecký zážitok. Našu školu v I. kategórii reprezentovala Katka Kačerová, žiačka III.B triedy.

Ďalšie články...