feb
18

Geografická olympiáda

Okresné kolo geografickej olympiády sa konalo 7.februára 2017. Geografická olympiáda pozostávala z troch častí: teoretickej, praktickej a miestnej krajiny. Otázky boli zamerané na priemysel jednotlivých krajín a na prácu s atlasom. Za 5.ročník sa zúčastnili M.Miklošová, T.Česlák a I.Tkáčová
Za 6. a 7.ročník sa zúčastnili M.Kozák, Š.Krišta a D.Mattová
Za 8. a 9.ročník B.Miklošová a M.Kaňuch.
Do krajského kola postupuje B.Miklošová, ktorá v okresnom kole sa umiestnila na 3.mieste.
Účastníkom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.