feb
18

Správne držanie tela

Dňa 15. 2. 2017 sme pre žiakov 5. ročníka zorganizovali besedu na tému Správne držanie tela. Náš hosť, fyzioterapeut Bc. Peter Pavlík, žiakom vo forme prezentácie a pútavého výkladu vysvetlil funkciu medzistavcových platničiek, poukázal na správne zakrivenie chrbtice a upozornil žiakov na dôsledky nesprávneho držania tela. 

Žiaci sa v priebehu besedy priznali, že nesedia správne, a práve v sede je naša chrbtica zaťažovaná najviac. Veľa času stráveného za počítačom má neblahé dôsledky, a preto je dôležité, aby viac športovali, hýbali sa a trávili čas na čerstvom vzduchu.
V závere žiaci mali možnosť klásť otázky, ktorých bolo veľa, čo svedčí o tom, že ich daná tematika zaujala. S naším milým hosťom sme sa rozlúčili správnym držaním tela a poznaním, že zdravie je neoceniteľným darom, o ktorý sa treba starať.

  • IMG_5593
  • IMG_5595
  • IMG_5597
  • IMG_5601